Fortsätt till huvudinnehåll

Min prognos för antalet covid-19 dödsfall

Min rent matematiska modell ser ut så här:
Döda[n+1] = Döda[n] + Re * Döda[n],
där Re = Ro * (A^n) och n är antalet veckor sedan 25 mars 2020,
Re kan tolkas som att ett dödsfall inledningsvis (när n=0) innebär Ro nya dödsfall inom en vecka, och sedan antas inte orsaka fler dödsfall. Re sjunker efter några veckor under 1. En orsak kan vara att antalet mottagliga eller utsatta personer minskar.

Med en 5 veckors kurvanpassninger gjord den 22 april såg det ut att bli 5600 dödsfall totalt. Toppen såg ut att bli i slutet av april. Jag kurvanpassade modellen med FHM's rapporterade dödsfall för de fem första veckorna. Ro= 2.5 och A=0.67. Uppenbarligen är inte min förenklade och rent matematiska modell bra nog för en prognos.

Med en 7 veckors kurvanpassninger gjord den 6 maj ser det ut att bli 3800 dödsfall totalt. Ro= 3 och A=0.61. Uppenbarligen är inte min förenklade och rent matematiska modell bra nog för en prognos.

Efter 11 veckor den 3 juni går det inte att göra en lika bra kurvanpassning till utvecklingen. Med en dåres envishet försöker jag ändå att kurvanpassa till de första och senast rapporterade dödsfallen. Ro= 2.14 och A=0.692. "Prognosen" kommer troligen att bli fel även denna gång, eller av en ren slump bli rätt. Jag litar inte alls på denna matematiska modell, så det ska inte du heller göra.

Efter 12 veckor tänker jag att dödsfallen klingar av långsammare än min påhittade modell antar. Så jag har idag trixat ohejdat med min påhittade modell för att se hur det då kan tänkas se ut framöver. Detta är inte en prognos utan bara en tänkbar utveckling (en av oändligt många), d.v.s. helt värdelös kurva egentligen. Den kan faktiskt vara sämre än värdelös eftersom den kan vara missvisande och vilseledande. Folkhälsomyndigheten säger att de valde "den svenska strategin" utan att ha gjort en prognos för antalet dödsfall. Jag ser det som oansvarigt och inte som en förmildrande omständighet. Folkhälsomyndigheten förnekar numera att "flockimmunitet" skulle varit deras strategi. Deras strategi var "att platta ut antalet sjuka så sjukvården hinner med". Det är precis så en "flockimmunitet strategi" ser ut. Folkhälsomyndigheten kan kalla sin strategi vad de vill, men de valde en "flockimmunitet strategi" utan att att göra en prognos för antalet dödsfall. Folkhälsomyndigheten (via Anders Tegnell) gav dock en gissning, att antalet svårt sjuka skulle bli cirka 5500 totalt. "Svårt sjuka" är kanske en förskönande omskrivning för "dödsfall"? Om "dödsfall" inte kallas "svårt sjuka" på PK-språk så har mina gissningar varit bättre än folkhälomyndighetens gissningar.

En vecka senare (utan ny kurvanpassning), 17 juni 2020.

En ny kurvanpassning en vecka senare, efter 14 veckor. Ro= 3.05 och A=0.61 till vecka 7, därefter Ro= 3.05 och A=0.82


Denna bild visar antal dödsfall per innevånare, det ger den bästa lägesbeskrivningen.

Folkhälsomyndigheten väljer istället att visa antalet bekräftade fall, d.v.s. missvisande information (PK-news) eftersom Sverige testat väldigt få medborgare.

Nedan finns länkar till bra COVID-19 information från ourworldindata.org. (Klokt nog utan prognoser.):
MSB och FHM väljer att inte visa totalt antal dödsfall per innevånare.
DÖDSFALL/innevånare
nya dödsfall
dagliga dödsfall


Kommentarer