Fortsätt till huvudinnehåll

Hygien besegrar pandemin

En aning förbättrad hygien i samhället minskar antalet döda dramatiskt!
Framför allt: Håll stort avstånd till andra och bär handskar när du inte är hemma!
Rengör handskarna, mobilen och händerna när du går ut.
Ta tillfälligt av handskarna för att ta på ditt ansikte eller mat.
Rengör handskarna, mobilen och händerna när du kommer hem.
Håll ditt hem smittfritt.

Det enda som kan minska antalet smittade och döda är hygien.
Alla måste undvika att bli smittade och smitta andra. Inom 2 år finns det vaccin till alla. Vi måste alla hålla nere smittspridningen med hjälp av ökad hygien.

Jag avråder från att gå till butiken mellan kl 7-8 på morgonen under rusningstid och "pensionärstimmen", då är det för många sjuka i butiken och många är på väg till jobbet. I ICA i Edsberg sopas dessutom golvet vid den tiden.

Enligt WHO dör 3% av de smittade. Om alla i Sverige smittas så dör isåfall 300 000. Då kan förloppet se ut så här:
Döda[n+1] = Döda[n]* 10^(7 / 9 * 1.23^n) , där n = antal veckor, och siffrorna 9 och 1.23 beror av folks hygien och andra faktorer som påverkar smittspridningen.
(En alternativ simulering är Döda[n+1] = Döda[n] + 2.5 Döda[n] * 0.8^n, där n = antal veckor, och siffrorna 2.5 och 0.8 bestäms av smittspridningen.)
Jag kommer om några veckor kalibrera parametrarna i denna simulering så simuleringen stämmer historiskt med FHM's rapporterade dödsfall. Antalet döda ökar med en faktor 10 ungefär var 9:de dag initialt och mattas sedan av tills inga nya dödsfall rapporteras. Simuleringen antyder att toppen i antalet dödsfall kommer i början av juni. Antalet döda per dag kan då komma upp i 2000 om vi inte förbättrar vår hygien.

Tidpunkten för maximalt antal döda är i maj-juni oavsett vad vi gör, men totalt antal döda påverkas väldigt starkt av vårt beteende d.v.s. vår hygien. Om de flesta smittade inte smittar någon annan så dör pandemin ut med ett fåtal döda. Vi måste alla visa mer hänsyn, så vi inte smittar andra!
Att olika beteenden kan påverka smittspridningen visas i denna video.

Anders Tegnell FHM sade 16/3-2020 enligt Aftonbladet: - Även om det låter mycket så är det kanske en av de här 60 procenten som blir riktigt sjuka
och kanske fem-sex av dem som behöver vård. Kan man då smeta ut de här fem-sex procenten på sex-åtta-tio-tolv månader så är det hanterbart för sjukvården. -
60% * (1/60) * 0.055 = 0.055% av Sveriges befolkning behöver intensivvård. Det motsvarar 5 500 svenskar och ca 20 döda per dag som mest, (det antalet döda per dag har vi redan passerat 1 månad tidigare än tänkt, den 1/4-2020. Det betyder att antalet döda inte kommer att stanna vid 5500.) Anders Tegnell bekräftar den 2/4-2020 att han tror toppen kommer i slutet av april.

Enligt FHM (den 16/3-2020) kan antalet svårt sjuka eller döda i Sverige bli 5 500.
Enligt Trump kan antalet döda i USA kan komma upp i 0.7%. Det motsvarar 70 000 svenskar.
Enligt WHO kan antalet döda komma upp i 3%. Det motsvarar 300 000 svenskar.
Enligt mig: När sjukvården fungerar kan andelen döda vara 1%. Sedan enligt WHO 3%, dvs ungefär 300 000 döda svenskar.
Sjukvården i Sverige tror jag inte kommer att klara att stoppa 2000 dödsfall per dag. Så det blir det nog enligt WHO 3%.

Kommentarer