Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från mars, 2019

Nytt arrendeavtal med nya villkor

Dnr 2018/0052 KS Avtal lägenhetsarrende avseende del av fastigheten Södersättra 4:2, Sollentuna Sedan den 1982-03-01 har Södersätra koloniförening arrenderat en del av Sollentuna kommuns fastighet Södersättra 4:2 för kolonilottsändamåi. Det tidigare avtalet har sagts upp eftersom det är i behov av aktualisering av arrendeyta och villkor. Vid detta avtalstecknande pågår fortfarande en diskussion om huruvida Koloniföreningen ska ansluta sig till kommunalt vatten i framtiden. Idag hämtar föreningen vatten för odlingsverksamheter från Rösjön med hjälp av en pumpanläggning. I det tidigare avtalet fanns en skrivning om att föreningen i framtiden ska överta driften av pumpanläggningen med tillhörande ledning. Föreningen övertar härmed driften av pumpanläggningen med tillhörande ledning i enlighet med punkt 10 i detta avtal. Kommunen och föreningen ska gemensamt verka för att säkra en långsiktig lösning avseende vattenförsörjning till området. 1. Parter Mellan Sollentuna kommu