Fortsätt till huvudinnehåll

Höjd medlemsavgift?

Styrelsen i kolonilottföreningen föreslår en höjning av medlemsavgiften från 380 till 500 kr.Orsaken är kanske att kolonilottföreningen har förhandlat om arrende avtalet och nu måste betala för underhållet av pumphuset. Arrendeavgiften har höjts från 11790 till 16600 kr. Dessa förändringar gör att medlemsavgiften behöver höjas från 380 till minst 460 kr. Om pumphuset strular så kan vi kanske bygga en egen brunn och vattentank som drivs av en solpanel? Då kan det se så här fint ut:

Kommentarer