Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från mars, 2017

Gammal grav stoppar bebyggelse

En gammal gravplats har troligen stoppat byggplanerna intill Södersätra koloniområde. Vi kanske slipper tomterna 68,70,72,74 tillsvidare? http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Föreningsstämma 2017 Södersätra koloniförening.

De administrativa kostnaderna i föreningen skenar iväg ! Kostnaderna har överstigit budget de senaste åren. Administrativa kostnader: Jag yrkade att de budgeterade administrativa kostnaderna skulle sänkas till 10000kr (inklusive arvoden). Ingen omröstning gjordes för yrkandet. Det förvånar mig inte om budgeten för administrativa kostnader överskrids även i år och hamnar på 20000 kr. Även "förbrukningskostnader" har ökat på liknande sätt. Vilka poster som ingår i administration respektive förbrukningskostnader redovisas inte av styrelsen. Kostnad för försäkringen på 2900 kr ingår inte i de bugeterade 13000 kr för administrativa kostnaderna under 2017. Jag frågade styrelsen varför de administrativa utgifterna har ökat med 28% sedan förra året och med 15% per år sedan 2009. Styrelsen angav ökat antal medlemmar och att en försäkring införskaffats, och att arvoden införts för ca 10 personer a 380kr/år. Inga pengar har gått till alkoholhaltiga drycker. Uppslutningen