Mygg-karta Sverige.


Förekomst av Ae. sticticus i svenska län,
baserade på studier av maxantal individer per nattfälla
från studier mellan 1999 och 2005 (från Schäfer och Lundström 2009).

Kommentarer