Fortsätt till huvudinnehåll

Lotter med ändrad uthyrning.

Lotterna 118-119 är nu outhyrda!

Mars 2013:

Lott nr 2: Ledig igen efter 1 år.
Lott nr 8: Ledig igen efter 1 år.
Lott nr 13: Övertagen av Sekreterare S.L.
Lott nr 16: Övertagen av Styrelsesuppleant C.J.
Lott nr 17 Ledig igen efter 1 år.
Lott 41-42: Ledig (efter flera års uthyrning till entusiast).
Lott nr 43: Ledig igen efter 1 år.
Lott nr 50: Ledig igen efter några års träda.
Lott nr 56: Övertagen av lott-grannen.
Lott nr 67: Ledig igen efter några års träda.
Lott nr 87: Nu hyrd av Valberedaren M.K.
Lott nr 88: HYRD AV NY MEDLEM!
Lott nr 95: HYRD AV NY MEDLEM!
Lott nr 96: Nu ledig.
Lott nr 100: HYRD AV NY MEDLEM!
Lott nr 102,1/2: HYRD AV NY MEDLEM!
Lott nr 114: Nu ledig.
Lott 118-119: Nu lediga. De bäst placerade lotterna i koloniområdet!
Lott nr 123: Byte från lott nr 119.
Lott nr 129-130: HYRD AV NY MEDLEM!
Lott nr 131: HYRD AV NY MEDLEM!

Vill du ha en lott ska du kontakta Södersätra koloniförening.
Om den lott du vill ha inte är ledig får du ställa dej i kö.

Kommentarer

Maria Herger sa…
Varför skriver du om status lotter på din privata sida?
odlaren sa…
Varför skriver jag om vilka lotter som är hyrda och outhyrda?
Information är bra för alla, inte bara vissa.
(Med dokumenterade regler för tilldelning av lotter är öppenhet och information till alla inte ett problem vid tilldelning av lotter.)

Varför skriver jag om det på min sida?
Jag har slussat många nya medlemmar till föreningen via min sida. Det är också bra för alla medlemmar som vill byta lott att veta vilka lotter som är lediga.

Lars O Persson/ Ordförande sa…
Men du har ju inte rätt och uppdaterad information
Lars O Persson/Ordförande sa…
Den som är intresserad av rätt och uppdaterad information om lediga lotter skickar ett mail till föreningens styrelse så tar vi kontakt för visning.

Kösystemet är att den som står först i kön får välja först från lediga lotter vid en visning på området osv.

Skicka mail till: sodersatra2011@gmail.com

odlaren sa…
Uppdaterad information är välkommen!

Uppgifterna ovan fick jag i utskicket efter årsmötet.
Mycket kan ju ha ändrats på ett par veckor, så
återkom gärna med uppdateringar av informationen.

Det vore också bra att veta hur kösystemet fungerar.
Står medlemmar och icke medlemmar i samma kö?
Får man någon bekräftelse på att man står i kö?
Får man ett könummer?
Får man veta sin plats i kön?
Får man veta vilka personer som står före i kön?
Är det endast kötid som avgör vilken lott man kan välja?
Står jag i kö?
Lars O Persson/Ordförande sa…
Kösystemet är baserat på ett avtal med Sollentuna kommun som har arrenderat ut koloniområdet till föreningen

Det finns två köer en för sökande medlemmar och en för sökande icke medlemmar som är prioriterde om det finns lediga lotter.

Sökande till köerna får ett könummer som man får bekräftat från lottansvarig i styrelsen.

Vilka personer som står i kö publiceras inte med hänsyn till personernas integritet.

Det är enbart könumret som avgör när man får välja ledig lott.

Nej du står inte i kö till någon ytterligare lott, men anmäl ditt önskemål via föreningens mailaddress så blir du kontaktad av lottansvarig.

Nyttjanderättskontrakt skickas till den sökande när en lott blivit ledig och man står först i tur och valt sin lott.

När nyttjanderättskontraket är undertecknat är man medlem i föreningen och medlemsförteckningen uppdateras kontinuerligt.

Till protokollet från årsstämman skickas medlemsförteckning till medlemmarna för information.

Medlemförteckningen är inte avsedd att publiceras till andra än föreningens medlemmar.