Fortsätt till huvudinnehåll

Motion till årsmötet 2013

Motion om prestations-baserade regler vid byte av lott.
Yrkande,
att styrelsen informerar alla medlemmar om lotter som blir lediga (via e-post och anlagstavlor),
att medlemmar som vill byta sin lott har förtur framför blivande medlemmar,
att lotten går till den medlem som har den mest välskötta lotten, om flera vill byta till samma lott.
att kölistor inte används vid byte av lotter.

Den röstas nog ner som vanligt.
Men då borde årsmötet istället bifalla alternativet:

Motion om kötid-baserade regler vid byte av lott.
Yrkande,
att styrelsen informerar alla medlemmar om alla lotter som blir lediga, och om vilka som står före i kön för byte,
att medlemmar som vill byta sin lott har förtur framför blivande medlemmar,
att lotten går till den medlem som har lägst könummer och vill byta till lotten.
att alla medlemmar blir informerade om de kölistor som finns, och reglerna.

En motion måste dock vara kortfattad och enkel att förstå, om den ska ha en chans.

T.ex:
"att styrelsen ska informera om lotter som blir lediga"

Medlemmarna på årsmötet får bara några sekunder på sig att förstå motionen.
Motionen måste också ställa ett uppenbart rimligt krav som det vore skandal att säga nej till.
Motionen måste även lämnas in från rätt person, så det är ingen vits i att jag lämnar in den.
Så jag föreslår att du lämnar in denna motion innan den 15/1:


Motion gällande information om lotter som blir lediga:
Yrkande, att styrelsen informerar om alla lotter som blir lediga.


Kommentarer