måndag 7 maj 2012

Välj kunskap istället för grus.

Lerjord kan bli porös och perfekt för odling, men inte med hjälp av grus.
Läs mer: Välj kunskap istället för grus.


Hur gör man för att ta bort grus som någon (i tron att det är bra) tillfört jorden?
Gruset kommer att finns kvar i hundratals år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv inte för mycket utan att testa först.
Din kommentar visas genast, om allt fungerar som tänkt.
Du kan behöva uppdatera sidan för att din kommentar ska synas.