Fortsätt till huvudinnehåll

Jorden har nu rätt fuktighet för ogräsrensning.

22 maj.

Nu räcker det med en spark på en uppgrävd jordklump för att den ska splittras upp och
ogräsets rötter lossa.

Ska du jordfräsa är det nog som lämpligast just nu.

Är jorden blöt bildar jorden klumpar som inte splittras upp.
Är jorden torr är jorden för hård och splittras inte upp.
Jorden ska vara fuktig, då är det enklast att rensa ogräs.


Min (o)gräsmatta är nu borttagen, (det är lättare att hålla borta kvickroten utan gräsmatta).

Kommentarer