Dekorativ samplantering?


Majs + höga solrosor+höga luktärtor.

Eldblomma+sommarslöja.

Inkakrage+låga solrosor.

Kommentarer