Fortsätt till huvudinnehåll

Slipp låna nyckel till kranarna, köp en billigt av mig.

Jag har "masstillverkat" ett antal nycklar.
Du kan köpa en av mig för bara 20kr, alternativt köpa en på Clasohlson för 85kr.Eftersom Clasohlson's nyckel är dyr och tidsödande att hitta och köpa så
lånas det nyckel ofta.
Köp istället en billig nyckel av mig.

Kommentarer