Fortsätt till huvudinnehåll

Föreningens årsmöten.

Detta hände vid årsmötet 2011:

Verksamhetsplan saknades i kallelsen även i år. Det strider mot stadgarna.
Mötet förklarades öppnat utan att verksamhetsplanen först lästes upp.
Den fick istället läsas upp under mötet.
En kort resume av styrelsens förslag till verksamhetsplan:
Föreningen ska ha en budget i balans. ( Ska utläsas "med överskott".)
En buffer för framtida kostnader för stängsel och vattenanläggning ska byggas upp.
(Ny klubbstuga nämdes senare, men inte i verksamhetsplanen.)
Trädgårdsmaskinerna ska låsas fast och endast få användas av vissa personer !
(Om det kontroversiella förslaget varit med i kallelsen så skulle
nog fler medlemmar kommit till årsmötet.)
Broar ska renoveras under en arbetsdag under våren.
Stallfrost har stallgödsel över, delvis brunnen, samordnad transport under våren.
Kan bli nödvändigt med stängsel.
Ändrad sista dag att ha börjat odla till 1 maj eller 15 maj.
Ändra texten i nyttjandekontraktet så att en lottinnehavare kan säga upp sin lott när som helst under året.
Datum för föreningsstämman till sista mars istället för sista februari. (stadgeändring)
Ändra i kontraktet så en medsökande kan anges om man så önskar.

När en omröstning utföll till fördel för ett yrkande så klubbas inte beslutet !
Styrelsen fick då istället chansen att åter förklara styrelsens förslag,
(trots att diskusionen avslutats).
Omröstningen gjordes sedan om !
Röstningen gav då majoritet för styrelsens förslag.
Omröstningen gällde om informationen om lediga lotter ska bifogats innan årsmötet
istället för efter årsmötet.
Nu blir det som tidigare, dvs informationen delges efter årsmötet.
Mitt yrkande att lediga lotter ska bifogas kallelsen till årsmötet:
"
Styrelsen tycker att nuvarande ordningen är lämpligt.
Bifalles styrelsens förslag?
- (inget ja)
Bifalles motionärens förslag?
ja
Ordf: Ett försiktigt ja till motionären?? (Stämmans beslut klubbas inte!)
Valberedningen: är det inte tillräckligt som det är nu?
Ordf: Vi tar det igen:
Bifalles STYRELSENS förslag?
ja
Bifalles motionärens förslag?
-
Styrelsens förslag bifalles.
"

En motion som inte fanns med i kallelsen (skriven av "rätt" person) dök upp och fick bifall.
Jag tror den handlade om att när lotten ska vara i ordning sätts till 15/5 istället för 1/6.

Som vanligt var styrelsen i klar majoritet på årsmötet.
Bara 18 medlemmar kom, de flesta knutna till styrelsen.
Alla vet när de förväntas säga ja - efter att ordförande säger "röstar ni enligt styrelsens förslag?"
Eftersom jag inte är med i styrelsen kan mina motioner i praktiken inte bifallas hur bra de än är.
Flera personer på årsmötet var positiva till att sista dag för när lotten ska vara i ordning sätts
till 1/12 istället för 1/6.
Men ändå röstade INGEN mer än jag på yrkandet.

Jag önskar att fler medlemmar kommer till årsmötet. Var inte rädda, det är riskfritt.
Efter mötet blir det kaffe och bullar, det är nog det viktigaste att vara med på.
Ifall fler än de personer som är knutna till styrelsen kommer till stämman
kan det vara bra att veta hur en stämma bör gå till:
Röstning ska alltid ske för varje yrkande som fanns med i kallelsen.
Tolkningen av mängden "ja" rop kan vara osäker.
Vid osäkerhet bör medlem GENAST begära votering.
Annars klubbar ordförande alltid till styrelsens fördel !
Begär för säkerhets skull alltid votering, då har medlemmarna en bättre chans
att hinna tänka och förstå vad som beslutas.
Vid bristande demokrati bör en medlem påpeka det.

Kommentarer

Det är billigare att handla på internet än i butik.

(VARNING, Jag gör lite reklam nu.)

Jag köpte min gräsklippare från gardenStore, med fri frakt! Det är samma pris på internet som i butiken. Jag sparade in på respengar och slapp offra min dyrbara tid på resande (som dessutom kan sluta med en krock). Så jag tycker det är skönare att sitta hemma i lugn och ro och välja o vraka.

Jag funderar på att beställa fler vita vinbärsbuskar.

Populära inlägg i den här bloggen

Köp Simontorp kogödsel, köp inte torv som kallas kogödsel.

Hasselfors kogödsel är lurendrejeri, den innehåller bara 1 % kogödsel

Hasselfors "kogödsel" innehåller bara 1 % kogödsel, jämför det med Simontorp kogödsel som innehåller ca 20% kogödsel.
Mängd (kogödsel)kväve per 40 L påse: Simontorp= 67 gram , Hasselfors=3 gram.

Hasselfors deklarerar 12kg kogödsel per kubikmeter.
Weibulls kvalitetschef uppskattar att innehållet torr kogödsel i Simontorp påsarna ligger kring 30kg per kubikmeter.
Eftersom kogödsel från bönder är utblandad är det svårt att veta sammansättningen exakt,
det är näringsvärdet som styr blandningen. Det är därför bättre att titta på kväveinnehållet.

Trots detta säger Hasselfors att deras påse räcker till 10 kvm jordförbättring (=falskt).
Simontorp som innehåller 10 ggr mer näring säger att deras påse endast räcker till 3 kvm jordförbättring.


"Naturgödsel" och "Kogödsel" i 40 L påsar har inte mer kväve än "Grönsaksjord".
Mängden gödning är så svag att denna så kallade gödsel går att an…

Rödhake fågelholk.

Flugsnappare, sädesärla och rödhake finns på jordlotten.
Jag har nu ritat en holk anpassad för en rödhake.
Flugsnappare har redan en holk på jordlotten med ett runt hål på 3cm.
Sädesärlan har också redan en holk med runt hål på 5cm.
Så nu ska jag såga upp en planka och skruva ihop en rödhake holk.
Rödhakar påstås gilla ett stort rektangulärt 6*8 cm hål.Lämplig planka finns att köpa på k-rauta.Jag investerade i en borr för 59kr på K-rauta.

Rödhake-holken klar.
Jag har värmebehandlat virket med en gaslåga för att kåda ska tränga ut och
göra virket vattenavstötande, en slags naturlig impregnering.


Jag gjorde även en mer vanlig fågelholk.

En holk jag satte ett genomskinligt tak på igår besöktes idag av en blåmes.

Radioaktivt nedfall från Chernobyl.

Rent regnvatten är bra dricksvatten (om inga fåglar varit där och förorenat det).
Men en dag (den 30/4 1986) hade det inte varit så lyckat att dricka regnvatten.
Gävle hade oturen att få mest regn den dagen.
Här är en karta som visar nedfallet i Sverige från chernobyl olyckan.

Med en halveringstid på 30år har nog radioaktiviteten halverats nu.