Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från februari, 2011

Föreningens årsmöten.

Detta hände vid årsmötet 2011: Verksamhetsplan saknades i kallelsen även i år. Det strider mot stadgarna. Mötet förklarades öppnat utan att verksamhetsplanen först lästes upp. Den fick istället läsas upp under mötet. En kort resume av styrelsens förslag till verksamhetsplan: Föreningen ska ha en budget i balans. ( Ska utläsas "med överskott".) En buffer för framtida kostnader för stängsel och vattenanläggning ska byggas upp. (Ny klubbstuga nämdes senare, men inte i verksamhetsplanen.) Trädgårdsmaskinerna ska låsas fast och endast få användas av vissa personer ! (Om det kontroversiella förslaget varit med i kallelsen så skulle nog fler medlemmar kommit till årsmötet.) Broar ska renoveras under en arbetsdag under våren. Stallfrost har stallgödsel över, delvis brunnen, samordnad transport under våren. Kan bli nödvändigt med stängsel. Ändrad sista dag att ha börjat odla till 1 maj eller 15 maj. Ändra texten i nyttjandekontraktet så att en lottinnehavare kan säga upp sin lott nä