Fortsätt till huvudinnehåll

Motion till årsmötet 2011

Motion om fler lediga kolonilotter.

Problemet:
Efterfrågan på kolonilotter är större än utbudet.

Fler lediga lotter fås om föreningen betalar in arrende för fler kolonilotter.
Vissa lotter är nu klassade som obrukbara men kan användas.
Om arrende betalas in för de kolonilotter som klassats som obrukbara kan även dessa hyras ut.
Troligen betalas inte arrende för vissa av dessa lotter: 3,6,11,12,34,35,46,54,59,64,65,69,70,77,135,136,137.
Jag har själv försökt att få hyra lott 64, men fått avslag med motiveringen att den är obrukbar.
Föreningen kan därför skaffa fler uthyrbara kolonilotter genom att inte klassa vissa lotter som obrukbara.
Föreningen kan enligt §4 i arrendekontraktet hyra ut fler kolonilotter än nu,
under förutsättning att de är inom det arrenderade området på 8880kvm.
Arrendeavgiften ökas då bara i motsvarande grad.
(Arendeavgiften blir = antalet kolonilotter * 42kr. Om inte avgiften höjts sedan 1982.)

Yrkande: att föreningen ska betala in arrende för fler kolonilotter.

Kommentarer