Fortsätt till huvudinnehåll

MOTION om ändrade regler vid uppsägning och tilldelning av lotter.

För att undvika att onödigt många kolonilotter förfaller föreslår jag att den som vill säga upp sin kolonilott gör det senast 1 november och ser till att lotten är förberedd för odling senast 1 december. Alla lotter som inte är i ordning för odling den 1 december sägs upp. Lotter som blivit lediga meddelas medlemmarna inför årsmötet påföljande år. På årsmötet beslutar medlemmarna om hur de lediga lotterna ska fördelas bland de som står i kö.Yrkande: att sista uppsägningsdag sätts till 1/11 (2 månader innan kontraktstiden löper ut).
Styrelsen vill att sista dag istället ska vara "när som helst" (istället för som nu mellan 1/10 innevarande år t.o.m. 28/2 året efter att kontraktstiden löpt ut.)
Styrelsen vill ta bort den fasta uppsägningstiden i nyttjanderättskontraktet. D.v.s. styrelsen vill att sista dag för uppsägning ska vara när kontraktet löper ut, den 31/12 istället för 1/11?
Eller vill styrelsen att lotten ska kunna sägas upp även efter att kontraktstiden gått ut? Det gör isåfall att vissa lotter sägs upp onödigt sent (helt i onödan). Men ok, det spelar nog liten roll,
i praktiken kommer många medlemmar ändå att säga upp lotten när de vill och varken överlämna den höstgrävd eller betald.

Yrkande: att vad som behöver åtgärdas vid uppsägning avgörs av styrelsen.
Styrelsen tror det blir för svårt att genomföra.
Ok, då får uppsägningar ske på samma sätt som nu. Avslag på detta yrkande är ok.

Yrkande: att sista dag för när lotten ska vara i ordning sätts till 1/12.
Styrelsen tycker detta yrkande faller bort.
D.v.s. alla lotter bör vara förberedda för odling 1/12.
I juni är det redan för sent för en ny medlem att göra en förfallen kolonilott odlingsbar samma år. Det är för att förhindra att kolonilotter förfaller som motionen yrkar på att kolonilotter ska vara i odlingsbart skick redan 1/12. Då kan en ny medlem överta en förfallen odlingslott redan i mars och har en bra chans att göra lotten odlingsbar innan juni.
Enligt stadgarna har medlemmen som fått lotten uppsagd möjlighet att överklaga beslutet på årsmötet.
En lott som sägs upp under våren eller sommaren kan därför inte övertas av ny medlem föränn efter ett år, eftersom beslutet kan överklagas.
Under tiden förfaller lotten.

Stagarna § 7: "Över sådant beslut äger medlem rätt att besvära sig till årsmötet som har att slutligen avgöra frågan om uteslutning."
Bifall till yrkandet? Nej, eftersom yrkandet kom från fel person.

Yrkande: att kolonilotter som är lediga listas i utskick inför årsmötet.
Styrelsen tycker det duger med medlemslistan som skickas ut efter årsmötet.
Det framgår inte av medlemslistan vilka lotter som är uthyrbara, ej uthyrda, är outhyrda eller blir lediga. Men ok, medlemmarna kanske inte vill veta.

Yrkande: att årsmötet beslutar om tilldelning av lediga lotter till de som står i kö.
Styrelsen tycker det skulle vara opraktiskt eftersom styrelsen nu beslutar om uppsägningar under sommaren och inte enligt motionen i november.
För att sökande ska kunna få en odlingsbar lott så tidigt som möjligt på året så bör beluten om tilldelning tas redan på årsmötet i februari, givetvis i enlighet med kölista.
Men ok, medlemarna kanske vill överlåta de besluten till styrelsen.Om tidpunkten för när lotten ska vara i ordning för odling ändras från 1 juni till 1/12 året innan, behöver både nyttjanderättskontrakt och ordningsföreskrift uppdateras.
Om tidpunkten för uppsägning ändras till “senast 1/11” behöver bara nyttjanderättskontrakt uppdateras.

Lotten ska lämnas tillbaka grävd och fri från ogräs enligt nuvarande nyttjanderättskontrakt.
Även inhägnader, drivbänkar mm som tillförts lotten ska tas bort enligt nuvarande nyttjanderättskontrakt (frånsett om eftersträdaren vill ha det kvar). Vad som behöver åtgärdas den 1/11 borde istället avgöras av styrelsen, det kräver också en ändring av nyttjanderättskontraktet.

Att medlemmarna vid årsmötet avgör vem som får vilken lott strider INTE mot nuvarande stadgar, nyttjanderättskontrakt eller ordningsföreskrift.

Kommentarer

Det är billigare att handla på internet än i butik.

(VARNING, Jag gör lite reklam nu.)

Jag köpte min gräsklippare från gardenStore, med fri frakt! Det är samma pris på internet som i butiken. Jag sparade in på respengar och slapp offra min dyrbara tid på resande (som dessutom kan sluta med en krock). Så jag tycker det är skönare att sitta hemma i lugn och ro och välja o vraka.

Jag funderar på att beställa fler vita vinbärsbuskar.

Populära inlägg i den här bloggen

Köp Simontorp kogödsel, köp inte torv som kallas kogödsel.

Hasselfors kogödsel är lurendrejeri, den innehåller bara 1 % kogödsel

Hasselfors "kogödsel" innehåller bara 1 % kogödsel, jämför det med Simontorp kogödsel som innehåller ca 20% kogödsel.
Mängd (kogödsel)kväve per 40 L påse: Simontorp= 67 gram , Hasselfors=3 gram.

Hasselfors deklarerar 12kg kogödsel per kubikmeter.
Weibulls kvalitetschef uppskattar att innehållet torr kogödsel i Simontorp påsarna ligger kring 30kg per kubikmeter.
Eftersom kogödsel från bönder är utblandad är det svårt att veta sammansättningen exakt,
det är näringsvärdet som styr blandningen. Det är därför bättre att titta på kväveinnehållet.

Trots detta säger Hasselfors att deras påse räcker till 10 kvm jordförbättring (=falskt).
Simontorp som innehåller 10 ggr mer näring säger att deras påse endast räcker till 3 kvm jordförbättring.


"Naturgödsel" och "Kogödsel" i 40 L påsar har inte mer kväve än "Grönsaksjord".
Mängden gödning är så svag att denna så kallade gödsel går att an…

Rödhake fågelholk.

Flugsnappare, sädesärla och rödhake finns på jordlotten.
Jag har nu ritat en holk anpassad för en rödhake.
Flugsnappare har redan en holk på jordlotten med ett runt hål på 3cm.
Sädesärlan har också redan en holk med runt hål på 5cm.
Så nu ska jag såga upp en planka och skruva ihop en rödhake holk.
Rödhakar påstås gilla ett stort rektangulärt 6*8 cm hål.Lämplig planka finns att köpa på k-rauta.Jag investerade i en borr för 59kr på K-rauta.

Rödhake-holken klar.
Jag har värmebehandlat virket med en gaslåga för att kåda ska tränga ut och
göra virket vattenavstötande, en slags naturlig impregnering.


Jag gjorde även en mer vanlig fågelholk.

En holk jag satte ett genomskinligt tak på igår besöktes idag av en blåmes.

Radioaktivt nedfall från Chernobyl.

Rent regnvatten är bra dricksvatten (om inga fåglar varit där och förorenat det).
Men en dag (den 30/4 1986) hade det inte varit så lyckat att dricka regnvatten.
Gävle hade oturen att få mest regn den dagen.
Här är en karta som visar nedfallet i Sverige från chernobyl olyckan.

Med en halveringstid på 30år har nog radioaktiviteten halverats nu.