lördag 29 januari 2011

Detta rensjärn är mitt bästa trädgårdsredskap.

Jag behöver köpa en till, till en vän.
Den finns att köpa på Jula för 79kr.

Med detta rensjärn ("stigbygel" från Fiskars) kan jag enkelt
hålla efter ogräset på mina kolonilotter på mindre än 1 timme/vecka.

Prislappen går inte att ta bort utan att det blir klibbigt där den satt.
Enklast är att slipa bort den och förnissa om skaftet.
Räkna med en timmes arbete för att ta bort prislappen.
Skäret är slipat på fel sida, men det går lätt att fila skäret vasst på rätt sida med en fil.
Bygeln är bara fäst med en skruv, skriva dit en till skruv, så släpper inte bygeln från skaftet.

onsdag 26 januari 2011

Kan förvärvade egenskaper hos en organism ärvas av avkomman?

Jean-Baptiste de Lamarck misstänkte det på 1700-talet.
Den uppfattningen kallas därför lamarckism.
När jag ser på hur snabbt evolutionen skett så misstänker även jag att
det måste till mer än bara korsningar med lyckade mutationer.
Men bara vissa förvärvade egenskaper kan ha påverkat
utvecklingen av avkomman från en generation till nästa, annars är
det istället svårt att förklara varför evolutionen gått så långsamt.

En kolonilott-granne hade denna förändring hos en digitalis:


Nu har man upptäkt att det går att stänga av och sätta på gener (epigenetik)
och att dessa förändringar kan vara ärftliga.
Men jag vet inte om jag ska nöja mig med det.
Förklarar epigenomet hur evolutionen kunnat ske så snabbt? Kanske.
Kan vissa förvärvade egenskaper överföras i epigenomet så kommer det att
visa sig att många fler förvärvade egenskaper kan överföras.

söndag 16 januari 2011

Hur man odlar *nejlikor.

Du behöver inte stjäla mina plantor, så här gör du istället:

Det ska komma ut sidoskott mellan bladen vid nejlikornas "knän".
Dessa skott drar man bort och trycker ner i blöt jord ute på hösten.
De rotar sig inom 2 månader, täck över med torv inför vintern och de blir blommande plantor året efter.

Nästan ingen *nejlika får pollen. En del stora *nejlikor har otäckt
vanskapta fröhus och kan därför inte få frön. Men det finns vissa stora *nejlikor
som kan ge frön om man pollinerar dem med pollen från t.ex. trädgårdsnejlikor.

fredag 14 januari 2011

MOTION om ändrade regler vid uppsägning och tilldelning av lotter.

För att undvika att onödigt många kolonilotter förfaller föreslår jag att den som vill säga upp sin kolonilott gör det senast 1 november och ser till att lotten är förberedd för odling senast 1 december. Alla lotter som inte är i ordning för odling den 1 december sägs upp. Lotter som blivit lediga meddelas medlemmarna inför årsmötet påföljande år. På årsmötet beslutar medlemmarna om hur de lediga lotterna ska fördelas bland de som står i kö.Yrkande: att sista uppsägningsdag sätts till 1/11 (2 månader innan kontraktstiden löper ut).
Styrelsen vill att sista dag istället ska vara "när som helst" (istället för som nu mellan 1/10 innevarande år t.o.m. 28/2 året efter att kontraktstiden löpt ut.)
Styrelsen vill ta bort den fasta uppsägningstiden i nyttjanderättskontraktet. D.v.s. styrelsen vill att sista dag för uppsägning ska vara när kontraktet löper ut, den 31/12 istället för 1/11?
Eller vill styrelsen att lotten ska kunna sägas upp även efter att kontraktstiden gått ut? Det gör isåfall att vissa lotter sägs upp onödigt sent (helt i onödan). Men ok, det spelar nog liten roll,
i praktiken kommer många medlemmar ändå att säga upp lotten när de vill och varken överlämna den höstgrävd eller betald.

Yrkande: att vad som behöver åtgärdas vid uppsägning avgörs av styrelsen.
Styrelsen tror det blir för svårt att genomföra.
Ok, då får uppsägningar ske på samma sätt som nu. Avslag på detta yrkande är ok.

Yrkande: att sista dag för när lotten ska vara i ordning sätts till 1/12.
Styrelsen tycker detta yrkande faller bort.
D.v.s. alla lotter bör vara förberedda för odling 1/12.
I juni är det redan för sent för en ny medlem att göra en förfallen kolonilott odlingsbar samma år. Det är för att förhindra att kolonilotter förfaller som motionen yrkar på att kolonilotter ska vara i odlingsbart skick redan 1/12. Då kan en ny medlem överta en förfallen odlingslott redan i mars och har en bra chans att göra lotten odlingsbar innan juni.
Enligt stadgarna har medlemmen som fått lotten uppsagd möjlighet att överklaga beslutet på årsmötet.
En lott som sägs upp under våren eller sommaren kan därför inte övertas av ny medlem föränn efter ett år, eftersom beslutet kan överklagas.
Under tiden förfaller lotten.

Stagarna § 7: "Över sådant beslut äger medlem rätt att besvära sig till årsmötet som har att slutligen avgöra frågan om uteslutning."
Bifall till yrkandet? Nej, eftersom yrkandet kom från fel person.

Yrkande: att kolonilotter som är lediga listas i utskick inför årsmötet.
Styrelsen tycker det duger med medlemslistan som skickas ut efter årsmötet.
Det framgår inte av medlemslistan vilka lotter som är uthyrbara, ej uthyrda, är outhyrda eller blir lediga. Men ok, medlemmarna kanske inte vill veta.

Yrkande: att årsmötet beslutar om tilldelning av lediga lotter till de som står i kö.
Styrelsen tycker det skulle vara opraktiskt eftersom styrelsen nu beslutar om uppsägningar under sommaren och inte enligt motionen i november.
För att sökande ska kunna få en odlingsbar lott så tidigt som möjligt på året så bör beluten om tilldelning tas redan på årsmötet i februari, givetvis i enlighet med kölista.
Men ok, medlemarna kanske vill överlåta de besluten till styrelsen.Om tidpunkten för när lotten ska vara i ordning för odling ändras från 1 juni till 1/12 året innan, behöver både nyttjanderättskontrakt och ordningsföreskrift uppdateras.
Om tidpunkten för uppsägning ändras till “senast 1/11” behöver bara nyttjanderättskontrakt uppdateras.

Lotten ska lämnas tillbaka grävd och fri från ogräs enligt nuvarande nyttjanderättskontrakt.
Även inhägnader, drivbänkar mm som tillförts lotten ska tas bort enligt nuvarande nyttjanderättskontrakt (frånsett om eftersträdaren vill ha det kvar). Vad som behöver åtgärdas den 1/11 borde istället avgöras av styrelsen, det kräver också en ändring av nyttjanderättskontraktet.

Att medlemmarna vid årsmötet avgör vem som får vilken lott strider INTE mot nuvarande stadgar, nyttjanderättskontrakt eller ordningsföreskrift.

tisdag 11 januari 2011

"Odlingslotterna bidrar till den biologiska mångfalden i området."
Saxat från pdf'er från:
http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Bostad-miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Naturreservat/

måndag 10 januari 2011

Fröpåsar jag testat. Klicka på namnet för mer info !


A
- Ö

ahlströmeria 6
akleja 6
anemon 6
anchusa 4 B4-B6
aster 5 B4
atlasblomma 5 B3-B4
atlasblomma godetia 5
atlasblomma 5
aubretia 4
balongblomma 5 Till salu
bidens 5 Till salu
blodfingerört 4 T5 B7 ev
blodnäva 4
blandning 5
blandning doft 5
blåmåra 4 0% ?
blåklint 5
bomull 3
brokgilia 5
brokgyckelblomma 3 B3
brunöga 5 B4
campanula 3 B10 (mycket små) L
chilean glory 3 X T8 B10
clarkia 4 B3-B7
clarkia pink buttercup 5 B3
clarkia pink buttercup 5
clarkia rosa 5
coreopsis 3 T2 B7 L
dahlia 3 T2 B4
digitalis foxglove 6
digitalis foxglove 6 B5
dill 5 T3 B5
doftklint 4
eldblomma 3 T4 B7
fjärilsblomster 4 B5
grekisk lövkoja 4 100% B3
grekisk lövkoja 5 B4
gyckelbloma calypso F1 3 T3 eL
heliathemum 6
iberis 4 T2 B4
iberis rosen- 5 B5
iceland poppy 6 B7 Till salu
inkakrage 3 T5 B3-B6
ipomoera blå 4 100% T2 B1-B5 V1 eF
ipomoea röd 4 T1 V1 eF
klockfacelia 4 B4

larkspur 4
lejongap 3 T3 B9
lin blå 4 T1 v
lin röd 5
linaria 4 B3
luktärt 5 B4-B6
märgärt 5
nattljus 4 T3 B5-B6
nemesia 5
nolana 4 T4
pappersblomster 5 B3
pensé 3 X L
penstemon 3 T5 B8 L (ej stark ljus)
phlox 3 T5 B8
praktvädd 5 B5
risp 4 100% T2 B1-B4 (kallt ok)
rosenskära mini 4 50% T3 eF
rädisa 4 T1
rädisa 4 T1
sockerärt 5 T3
solros 1.5m 4
sommaradonis 4
sommarflox 5
sommaraster 5
sommarlövkoja 5 B6
sommarmalva vit 5 B5
spanska flaggan 3100% B5 ev! cocosfiber! eF
stock brompton 6
sweet william 6
sweet pea 3 T6 ev B7
sömntuta californisk 4 B5 Till salu
sömntuta rödgul 5 B5-B7
sömntuta fylld 4
sömntuta tropisk mix 5
tobak vit 3 100% T2 B7 v L Till salu
tobak röd 3 L
tobak F2 3 XX 0% L
tobak lime 3 B8 L
tobak doft 3 B7 L
underblomma 5 Skalas efter blötläggning
vallmo blå berg- 3 10% T30 B50
vallmo pion- 4 70% T3
vallmo fjäder- 5 Till salu
wallflower 6Groningstid (T) = Antal dagar till första fröt börjar gro.
(Grodden sticket ut från fröskalet)
Kronblad (B) = Antal dagar till kronbladen syns.
Grobarhet eller spridning (%) = Procent grodda frön efter T+3 dagar.
Miljökrav (eV) = Fröt gror dåligt blötlagd i vatten.
Miljökrav (V) = Fröt gror även blötlagd i vatten.
Miljökrav (V1) = Fröt gror i vatten men kan ruttna om i vatten mer än 1 dag..
Miljökrav (X) = Krävande eller låg grobarhet.
Miljökrav (L) = Krävande ljus för att gro.
Miljökrav (eL) = Krävande mörker för att gro.
Miljökrav (eF) = Plantan tål inte frost.
Såmånad 3,4,5.. = Mars, April Maj..

Vad tycker du?

Du som är medlem i södersätra koloniförening kan deltaga i omröstingar:
Omröstning om min motion.
eller
Omröstning om fler frågor
Tyvärr känner inga medlemmar till omröstningarna.

Motion till årsmötet 2011

Motion om fler lediga kolonilotter.

Problemet:
Efterfrågan på kolonilotter är större än utbudet.

Fler lediga lotter fås om föreningen betalar in arrende för fler kolonilotter.
Vissa lotter är nu klassade som obrukbara men kan användas.
Om arrende betalas in för de kolonilotter som klassats som obrukbara kan även dessa hyras ut.
Troligen betalas inte arrende för vissa av dessa lotter: 3,6,11,12,34,35,46,54,59,64,65,69,70,77,135,136,137.
Jag har själv försökt att få hyra lott 64, men fått avslag med motiveringen att den är obrukbar.
Föreningen kan därför skaffa fler uthyrbara kolonilotter genom att inte klassa vissa lotter som obrukbara.
Föreningen kan enligt §4 i arrendekontraktet hyra ut fler kolonilotter än nu,
under förutsättning att de är inom det arrenderade området på 8880kvm.
Arrendeavgiften ökas då bara i motsvarande grad.
(Arendeavgiften blir = antalet kolonilotter * 42kr. Om inte avgiften höjts sedan 1982.)

Yrkande: att föreningen ska betala in arrende för fler kolonilotter.

fredag 7 januari 2011

I år blir det liljor för hela slanten (i euro).Jag har beställt en massa lökar från holland:

30st Lilium Stargazer € 19.80 (dvs bara 7kr styck)
10st Lilium White Cup € 7.80
10st Lilium Golden Stone € 6.00
10st Lilium New Wave € 5.50 (dvs bara 5kr styck)
10st Lilium Sweet Lord € 6.50
10st Lilium regale € 12.00

Jag är lite ångerköpt, liljor luktar för starkt för min näsa.
Men det löser sig nog, lökarna kanske inte överlever transporten.

måndag 3 januari 2011

Vintern rätt tid att odla nejlikor ?

Sommaren är för kort för att årets nya nejlikor ska hinna sätta frön ute samma sommar,
därför är det bra att kunna få fram fröna hemma under vintern.
Mina nejlikor står därför i ett "solarium" och matas med regnvatten och näring.
De största och vackraste snittnejlikorna får sällan ståndare och måste
därför pollineras med en mindre exlusiv sort som har ståndare med pollen.
De bästa frön jag får fram nu under vintern ska jag plantera redan i vår.