fredag 8 oktober 2010

Förvånande rent regnvatten.

Det regnade i Södersättra den 7 oktober.
Jag mätte upp ledningsförmågan på regnvattnet till 4 uS/cm.
Ledningsförmågan är ett mått på hur mycket ämnen som är lösta i vattnet.
Jämfört med kommunalt kranvatten är regnvatten mycket renare.
Kranvattnet i kolonilotten är sjövatten och är inte drickbart.

0.05 µS/cm helt rent H2O.
1 µS/cm avjoniserat vatten
4 µS/cm regnvatten i södersättra
43 µS/cm IMSDAL källvatten på flaska
80 µS/cm kranvattnet från rösjön
90 µS/cm lerigt grundvatten (15 oktober 2010)
210 µS/cm bäckvatten på hösten (gul-aktig lyster).

Värdena ovanför kan jämföras med 200 uS/cm för (klorerat) kommunalt kranvatten.

Regnvattnet verkar ha varierande renhet.
10 µS/cm den 19 oktober
5 µS/cm den 20 oktober
2 uS/cm den 14 november
Rent regnvatten trots att luftmassorna passerat både frankrike och tyskland
under 3 dagar innan luftmassorna nådde södersätra:


1 uS/cm den 15 november = Samma som avjoniserat vatten !

Lågryck över norra England för in rent regnvatten från Atlanten.

Hur spårar man varifrån luftmassorna kommer ifrån? Se NOAA
Kanske även weatheronline kan ge en ledråd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv inte för mycket utan att testa först.
Din kommentar visas genast, om allt fungerar som tänkt.
Du kan behöva uppdatera sidan för att din kommentar ska synas.