onsdag 20 oktober 2010

fredag 8 oktober 2010

Förvånande rent regnvatten.

Det regnade i Södersättra den 7 oktober.
Jag mätte upp ledningsförmågan på regnvattnet till 4 uS/cm.
Ledningsförmågan är ett mått på hur mycket ämnen som är lösta i vattnet.
Jämfört med kommunalt kranvatten är regnvatten mycket renare.
Kranvattnet i kolonilotten är sjövatten och är inte drickbart.

0.05 µS/cm helt rent H2O.
1 µS/cm avjoniserat vatten
4 µS/cm regnvatten i södersättra
43 µS/cm IMSDAL källvatten på flaska
80 µS/cm kranvattnet från rösjön
90 µS/cm lerigt grundvatten (15 oktober 2010)
210 µS/cm bäckvatten på hösten (gul-aktig lyster).

Värdena ovanför kan jämföras med 200 uS/cm för (klorerat) kommunalt kranvatten.

Regnvattnet verkar ha varierande renhet.
10 µS/cm den 19 oktober
5 µS/cm den 20 oktober
2 uS/cm den 14 november
Rent regnvatten trots att luftmassorna passerat både frankrike och tyskland
under 3 dagar innan luftmassorna nådde södersätra:


1 uS/cm den 15 november = Samma som avjoniserat vatten !

Lågryck över norra England för in rent regnvatten från Atlanten.

Hur spårar man varifrån luftmassorna kommer ifrån? Se NOAA
Kanske även weatheronline kan ge en ledråd.

lördag 2 oktober 2010

Arsenik-förgiftad av impregnerade plankor?

Två gånger om året har kolonilott-föreningen städdag.
Då eldar man tyvärr plankor, inte bara grenar och ris.
F.d. plankor, nu riskavfall.

Många tror att man får elda impregnerade plankor.
Hur vet man att en gammal planka inte är impregnerad?
En gammal planka kan ju vara arsenik impregnerad !
I en brasa blir det upp till 900-1100 grader C.
Arsenik förångas redan vid 613 grader.


Jag tycker det skulle vara bättre för alla
(inklusive miljön och naturreservatet)
om avfallet istället togs till Sörab i Hagby.

Återvinningsanläggningen ligger ju inte långt bort:


Röken blåste som vanligt rakt mot mig, där jag rensade ogräs.
Jag hade en andningsmask på mig för att slippa få i mig rökpartiklar.

Andningsmasken är av sorten FFP3 och skyddar mot partiklar större än 0.3um.
Jag kände dock en metallisk lukt, det kan ha varit förångad arsenik eftersom
det är en gas och därför lätt passerar genom ett partikelfilter.
Jag hoppas jag hade tur, dvs att det var något annat som luktade.

Jag har sett att odlare tagit askan och lagt den vid sina plantor.
Det skulle inte jag göra, askan innehåller säkert tungmetaller.

Vad innehåller impregnerat virke nuförtiden?
Vad betyder märkningen?

T.ex. "AB", eller en gul linje på kortsidan.

M: Avsett för marin miljö. (Blåmärkt i något hörn.) Koppar, krom eller arsenik.
A: Avsett för mark eller vatten. (Vitmärkt.) Bor, koppar, bensalkoniumklorid eller cancer-framkallande kreosotolja.
AB: Avsett att ha ovan mark. (Gulmärkt.) Kreosotolja (cancer-framkallande).
B: Avsett att ha ovan mark. (Rödmärkt.) Propikonazol, tebukonazol IPBC.
(Infon hämtad från http://www.ntr-nwpc.com)
Impregnerat virke borde inte vara tillåtet i koloniområdet.

Ett bättre och billigare alternativ:


Att bränna en oimpregnerad stolpe nedtill med en gaslåga skyddar
väldigt bra mot fukt. Kåda tränger ut ur stolpen och bildar
ett mycket skyddande skikt. Bränn virket så det blir brunt,
inte så mycket att det förkolnas eller börjar bli svart.