tisdag 6 juli 2010

Inget kranvatten.

Den 3 Juli (mitt i värmeböljan) så försvann kranvattnet.
Styrelsen (för 2010) och en kille på Sollentuna energi tror
efter att ha skruvat på en kran att det är en läcka mellan
pumphuset och kolonilottens huvudkran som är problemet.

I brist på felsökning och lösning föreslår jag att man
tillsvidare ställer upp en tank med vatten i korsningen
mellan Hövdingevägen och Påtåkersvägen.

Korsningen ligger på en höjd.
Genom att dra en kort slang (50m) ner till en kran och
mata in vatten "bakvägen" så kan alla kranar få vatten igen!
Det blir inte nått högt tryck men tillräckligt
för att alla kan fylla vattenkannor utan att behöva gå 200m.

Jag höll på och vattnade när vattentrycket sjönk och till slut upphörde.
Trycket varierade och var mycket svagt under ca 30 minuter, sedan upphörde det helt.
Jag tog mig då till pumphuset och hörde att motorn gick kontinuerligt.
Normalt är motorn endast på korta stunder tills trycket i trycktanken
har byggts upp.

Förslag till felsökning: (Som förutsätter endast ett fel.)
Öppna utloppet från pumpen i pumphuset och se om
vatten med rätt flöde och tryck sprutar ut.
Isåfall är det en läcka mellan pumphuset och kolonilottera
(såvida inte huvudkranen är stängd).
Är vattenflödet rätt vid pumphuset är det lämpligt att leta var
läckan finns.

Några vilda förslag till läckletning, om det är en läcka:
Låt pumpen gå och lyssna var läckan finns?
Eller se var det blir blött?
Eller mät sträckan till läckan med avståndsmätare?
Eller strunta i att hitta var läckan är och
gräv upp och lägg ner en ny slang?

lördag 3 juli 2010

PumphusetSollentuna energi (08-623 88 66) har ansvaret för pumphuset vid rösjön.
Sollentuna energi betalar firman Pumphuset.se (0739-203 269)för service.
Nedan lite bilder från pumphuset´s insida: