Fortsätt till huvudinnehåll

Vilken tillverkad köpjord är bäst?

Sommaren 2008 testade jag att plantera blomfrön i olika sorters jord, under samma förutsättningar.

Jag testade jordpåsarna jag listar nedan.
SKILLNADEN BLEV MYCKET STOR !

Vinnaren blev: Weibulls plantjord
På andra plats: Haga. Plantjord. (Hasselfors) på ICA.
De andra var klart sämre.


ALLA DESSA TESTADE JAG:

Molnsätra gård. Matjord
12kr / 50L , 60Kg
Grovt och fint grus med slam, ingen torv. Tung jord. Nästan obefintlig dränering.

Molnsätra gård. K-dress
34kr / 50L , 60Kg
Troligen 90% 0-2mm sand och 10% torv.
Endast för gräsmattor. Tung jord. För dränering och trampskydd, tror jag.

Molnsätra gård. Rabattjord
26kr / 50L , 20Kg
Plantjord med okänd sammansättning, troligen 90% torv. Dyr. Ganska grov,

Hasselfors. Såjord
60kr / 50L , 22kg
60% H3, 30% H7, 10% sand. Dyrt sätt att köpa 5% extra sand.

Hasselfors. Solmull
35kr / 50L , 17kg
100% H3 (+ kalk + gödning) Dyr torv.

Weibulls. Plantjord
20kr / 50L , 20kg
90% H3 (D.v.s. 90% torv helt enkelt.)

Econova (K-rauta). Planteringsjord
20kr / 50L , 22kg
40% H3, 40% träfibermull,
10% H6, 10% barkmull. Lera (eller sint) som tar upp vatten. Risk för att träfibern jäser,

Hasselfors. Rippne special
40kr / 50L , 21kg
Ospecificerad,
kanske 40% H3, 40% H6,
5% sand, 10% kompost. Dyr. Finstruktur. Bra vattenupptag och dränering.

Änglamark. Plantjord
39kr / 50L , 21kg
37% H2, 38% H5, 15% stallgödselkompost,
5% sand, 5% biobalans.
Dyr. Fin + grov. "Biobalans".

Haga. Plantjord. (Hasselfors) på ICA.
20kr / 50L , 20kg
75% H3, 20% H7, 5% sand.
Finstruktur. Tillsätt 5% leksand (0-2mm) och erhåll såjord.

Cocosfiber.org
Finfördelad cocosfiber

Södersättra’s lerjord.
0 kr / 50L
Mycket varierande sammansättning.
40% sand
40% silt
20% lera
+ lite kompost och ogräs.

Södersättra’s lera.
0 kr / 50L
Mycket varierande sammansättning.
20% silt
80% lera

Kommentarer