Fortsätt till huvudinnehåll

Nybörjartips.

Mina nybörjarkunskaper.

Vår:

Man behöver bara 3 verktyg för att bereda jorden; en spade, en kratta och en massa vatten.
Om det inte finns tillgång till kranvatten i tid så måste man gräva en brunn.
Om vattnet är brunt (lite lerigt) så förstör det jorden.

I April: "Lägg jorden i träda", dvs odla ogräs! Lura ogräsfrön att gro (t.ex. med hjälp av fiberduk) och kratta sedan bort ogräset innan det fått mer än 4 blad. Upprepa krattandet tills jorden är ogräsfrö-fri. Etablerat ogräs grävs upp eller grävs ned.

Förodla helst och plantera ut i början av Juni. Blötlägg frön som behöver lång tid för att gro. Blötlägg vissa frön ca 12 timmar innan sådd.

En jordtemperatur mellan 10 och 15 grader (April-Maj) duger för att t.ex dessa blommor ska gro: Klockfacelia, Grekisk Lövkoja, Risp, Clarkia, Anchusa, Vallmo, Sömntuta, Atlasblomma Rosenskära, Doftklint, Californian poppy, Blåklint, Malva, Aster, Balongblomma, Nolana, Lejongap, Pappersblomma, Inkakrage, Roseniberis, Lövkoja, Lackspur, Praktvädd, Dahlia.

Risk för frost på morgontimmarna innan solen gått upp finns ända till 10 Juni i Stockholm. Men odling under fiberduk kan startas utan risk för frost redan 10 Maj.

Sommar:

"Harva bort ogräs", dvs kratta bort ogräs groddar vartefter det gror (eller effektivast när de fått 4 blad).
Det är MYCKET enklare att harva bort groddar 1 gång/vecka än att plocka bort ogräsplantor varannan vecka !
Förhindra att växter fröar av sig. (Förgätmigej och våtarv gror på hösten och växer under vinterhalvåret.) Ogräs med luftburna frön bör tas bort.


Höst:

"Plöj jorden" dvs gräv upp och vänd kompakta tiltor som sluter tätt och kväver plantor och ogräs. Lämpligt att göra på hösten efter första frosten. Under vintern spricker tiltorna till mer finfördelad jord. T.ex. kvickrot har grunt liggande utlöpare som lätt bildar nya plantor ifall de blir sönderdelade. Jag plockar bort rötterna manuellt. (Kanske fungerar det att fräsa jorden och därefter vända jorden.)

Lerjord:
Att blanda ut lerjord med sand för att få den lucker är praktiskt omöjligt.
Lerjord kan endast bli lucker genom att förbereda den på rätt sätt på hösten
och sedan undvika att packa den på våren och sommaren.
Att lägga ut plankor att gå på kanske kan vara ett sätt att undvika packning av jorden.
Första året på min kolonilott hade jag ingen kunskap om hur lerjord beter sig.
Så jag stod och grävde upp hela landet när lerjorden var krut-torr, dvs stenhård.
Tyvärr sabbade jag mina axlar på kuppen, och bestående tyvärr.
Jag visste inte att det blir 10ggr lättare om jorden är lagom fuktig.
Ingen tipsade mig om det tyvärr.
Så vatten är nog det bästa verktyget, därefter spade och kratta !
Nu vet jag att gräva i fuktig jord och sedan kratta bort ogräset när jorden är lagom fuktig så den lätt faller isär.
Hacka sönder stora jordklumpar är onödigt (och kanske olämpligt),
det är bättre att vattna lite och sedan kratta lite hit o dit så faller klumparna sönder, (helst vattendimma-vattna och kratta samtidigt).

Kommentarer