Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från februari, 2009

Föreningens stadgar.

STADGAR för SÖDERSÄTTRA KOLONIFÖRENING Antagna på årsmötet i februari 1985 och ändrade på årsmötet 2004. Föreningens namn är: Södersättra Koloniförening § 1 Föreningen som arrenderar mark av Sollentuna Kommun har till ändamål att upplåta det arrenderade området i lotter till sina medlemmar för att av dem brukas som kolonilotter och att ansvara för skötsel och underhåll av den av föreningen arrenderade marken. Medlemmar § 2 Styrelsen upptar i föreningen nya medlemmar som uppfyller de villkor som bestäms i föreningens arrendeavtal med kommunen. Nya medlemmar intages enligt fast köordning. § 3 Medlemskap erhålls i föreningen då nyttjanderättskontraktet är undertecknat och upphör då kontraktet skriftligen sägs upp. § 4 Nyttjanderätt till odlingslott grundas på det särskilda kontrakt som upprättas mellan förening och medlem. Kontraktet får ej överlåtas till tredje man. § 5 Därest medlem bryter mot bestämmelser i nyttjanderättskontraktet kan nyttjanderätten till kolo