Fortsätt till huvudinnehåll

Mina motioner till årsmötet 2009:

Mina motioner till årsmötet 2009:

======================================================
Motion 1. Om sopcontainer.

Bakgrund:
Det har tagit mig 3 år att frakta bort gammal bråte från mina kolonilotter till Sörab i Hagby.
http://www.sorab.se/index.asp?id=1&id2=1&page=avc_hagby
Utan egen bil hade det nog inte blivit av.

Att diskutera:
Jag funderar på om det skulle vara en bra idé att hyra en sopcontainer?
http://www.wiklunds-akeri.se/default.aspx?pageId=55
Risken är förstås att det blir en sophög där containern stod
om det bara blir en engångsföreteelse, och att
folk från villaområdet dumpar sitt skräp i den.
Det finns även låsta sopcontainrar att hyra.
Men det borde underlätta för medlemmar att göra sig av med
gammal bråte och slänga gamla staket och annat som ruttnat.
För min egen del har jag dock blivit av med den gamla bråten nu.
Bara en idé, det kanske är för dyrt, eller för fult?

Yrkande;
att vi hyr en sopcontainer under maj och juni.======================================================
Motion 2. Om att slopa eldning på städdagar höst & vår.

Bakgrund:
Jag tycker vi slopar eldningen vår och höst.
P.g.a. hänsyn till miljö och hälsa.

Yrkande,
att avfall tas till återvinningen i Hagby istället för att eldas på städdagar.======================================================
Motion 3, om regler för tilldelning av kolonilott

Detta är ett förslag till metod och regel vid tilldelning av kolonilott.
Senaste uppsägningsdag ändras till 30/11.
Om uppsägning inkommer efter 30/11 tas avgift ut för det kommande året.

De kolonilotter som är lediga listas i utskicket i december.
Medlemmar och blivande medlemmar har då fram till 1 februari
på sig att anmäla intresse att hyra en ledig kolonilott.
Under den tiden gäller förtursregler enligt nedan.
Om ingen anmält intresse för en kolonilott den 31 januari så är det därefter
den som först vill hyra den, som får den.

Förtursregler:
Medlem 1 med närliggande kolonilott sedan 1990
har förtur före
Medlem 2 med närliggande kolonilott sedan 1991
har förtur före
Medlem 3 sedan 1950
har förtur före
Medlem 4 sedan 1960
har förtur före
Blivande medlem som valde lotten 2 Mars
har förtur före
Blivande medlem som valde lotten 3 Mars

Obs, ingen "första ching" eller förtur kan hävdas för kolonilotter innan
de blivit uppsagda! Alla har rätt till, och endast rätt till förtur enligt reglerna
efter att kolonilotten sagts upp.

Yrkanden;
att sista uppsägningsdag sätts till 30/11 året innan.
att kolonilotter som är lediga listas i utskicket i december.
att förtursregler enligt ovan gäller fram till 1 februari samma år.
att därefter "först till kvarn" gäller.
att alla har rätt till, och endast rätt till förtur enligt reglerna ovan.
att styrelsen ger ett förslag på regler om dessa yrkanden avslås.======================================================
Motion 4, ett tillägg till regler för tilldelning av kolonilott.

Detta är ett tillägg till reglerna för tilldelning av kolonilott.
Denna åtgärd kan göras om så önskas men är inget krav.
Om en kolonilott sägs upp i början av året (1/2 - 31/8) så märks kolonilotten
med en gul tygbit, väl synlig ovanför nummerskylten.
Kolonilotten ska "gul-flagggas" för att alla ska kunna se att kolonilotten blivit ledig.
Ingen blir tillfrågad utan alla måste själva ta initiativet
till att hyra kolonilotten när de ser att kolonilotten "gul flaggas".
Under en månad från det att flaggan satts upp så gäller förtursreglerna enl. ovan.
Om ingen anmält intresse inom en månad så är det därefter den som först
vill hyra den, som får den.

Yrkanden;
att denna regel endast kan tillämpas t.o.m. augusti för försent uppsagda lotter.
att den lediga kolonilotten tydligt markeras som ledig under minst en månad.
att under denna månad förtursreglerna gäller.======================================================
Motion 5, om att inte slå ängarna.

Dagsgammalt slaget gräs och ogräs är godis för sniglar.
Jag tycker därför att vi kan testa ett år att INTE slå ängarna.
Speciellt om vi sparar pengar på det.
Mängden sniglar och maskrosfrön tror jag minskar om ängarna inte slås.
Undantag:
Där man behöver gå är det bra med lågt gräs pga minskad fästingrisk.
På vissa platser där det finns fröspridare som
t.ex kanadensiskt gullris kan man slå det innan det fröar av sig.
(Uppländsk vallört sprids inte via frön.)

Yrkanden;
att ängarna inte slås i år, men att begränsade undantag kan göras.======================================================
Motion 6, om att inte bjuda in Sollentuna-TV.

Med ett Sollentuna-TV reportage riskerar vi negativ reklam
om de kommer och filmar tidigt på våren eller sent på hösten.
Ska de filma bör det vara i Augusti, men säkrast är att
vi inte kallar på Sollentuna TV.

Yttrande;
att vi inte bjuder in Sollentuna TV.


======================================================
Motion 7, om regler för en eventuell hemsida.

Om föreningen vill ha en hemsida så ska reglerna för hemsidan beslutas först.
En del koloniträdgårdar har en egen hemsida. T.ex. lovstakoloni.se.
Vore en hemsida bra eller dåligt för oss och vår föreningen?
Jag föreslår inte att vår förening skaffar en hemsida, bara att vi beslutar reglerna
för hemsidan innan ett eventuellt beslut att skaffa hemsida.
Att diskutera:
Namn på hemsidan?
Ägare till hemsidan?
Ansvariga för hemsidan?
Moderator?
Eget domännamn eller subdomän?
(T.ex. www.seb.se eller seb.wordpress.com)
(PRV varumärkes-skydd? Minst 1400kr/år.)
Teknisk platform, t.ex. en "blogg", ett forum eller klassisk?
Uppgifter på hemsidan?
Anpassning till personuppgiftslagen och medlemmarnas individuella önskemål?
Medverkan på hemsidan av medlemmar?
Medverkan på hemsidan av besökare?
Moderering av hemsidan?
Delar av sidan lösenords-skyddad, (endast för föreningens medlemmarna)?
Reklam för hemsidan via "smyg-annonsering" på forum (t.ex. odla.nu)?
Reklam på hemsidan?
Vart ska isåfall reklaminkomsterna från hemsidan gå?
m.m.

Yrkanden;
att vi diskuterar vilken sorts hemsida vi vill ha.
att en votering görs med följande alternativ, där förslagens popularitet indikerar vad föreningen önskar,
OM föreningen senare beslutar att ha en hemsida.
Klassisk hemsida (exempel: http://kolonilotter.se)
Blogg hemsida (exempel: http://sodersatra.blogspot.com)
Forum hemsida (exempel: http://sodersattra.bestphpbb3.com)
======================================================
Motion 8, om föreningen ska ha en hemsida.

Nu när föreningen vet vilken sorts hemsida som föreningen helst vill ha,
vill föreningen då ha en hemsida?
Votering önskas. (Med beslut grundat på relativ majoritet. Många kanske inte vet.)

Yrkanden:
att föreningen inte ska ha en hemsida.
att föreningen ska ha en hemsida.======================================================
Motion 9, om namnet på föreningens eventuella hemsida.

Om föreningen vill ha en hemsida, så föreslår jag att föreningen registrerar domännamnet "-hemligt-".
Då får föreningen även -hemligt- och -hemligt- m.m.
domännamnet beskriver verksamheten väl, och är identiskt med firmanamnet (antar jag).
Med eget domännamn skulle alla aktiva i föreningen troligen kunna få egna emailadresser i stil med:
revisor@-hemligt- eller t.ex. malin@-hemligt-.
Domännamnet kostar 50kr/år på bineo.se. (Man får dock inte missa att betala årsavgiften!)
Ett lånat domännamn för hemsidan så som sodersattra.bestphpbb3.com eller
sodersatra.blogspot.com är ok det med, men ger inte samma värde till föreningen och är
nästan omöjliga att komma ihåg.

Yrkande;
att föreningen registerar domännamnet -hemligt-.
att föreningen använder -hemligt- hemsida adress.======================================================
Motion 10, om att måla lilla förrådet.

Det lilla förrådet skulle se finare ut med lite ny färg här o där.

Yrkande;
att vid lämpligt tillfälle måla på lite färg på lilla förrådets dörr.

Kommentarer