fredag 17 juli 2009

BRA FLYTANDE GÖDNING GRATIS:

Jag byggde min kompost på höjden förra året för att lufttorka komposten.
Om man fyller en hink med torkad kompost och fyller på med vatten så kan man tappa av hinken på näringsrikt vatten varje dag. Näringen är stark nog att döda gräs så man måste späda ut den med ca 8 ggr mer vatten innan man kan vattna med näringslösningen.


Jag är dock lite orolig för att det kan bli en skadlig bakterie-chock för växternas rötter att bli vattnade med detta bakterierika vatten. I år har jag inte sett någon nytta med att vattna med denna flytande kompost, snarare tvärt om för vissa växter.

På bilden har komposten lufttorkat sedan förra året. Den har sjunkit ihop rejält men näringen finns kvar.Efter att man tömt hinken på vatten
fyller man på hinken med nytt kranvatten.
Ca 3 ggr kan man tappa av och fylla på nytt vatten.

måndag 13 juli 2009

Rockrose blomma

Efter 1.5år har äntiligen Helianthemum fått en blomma:

tisdag 7 juli 2009

Material som tål sol och vatten.

http://www.Willabgarden.se (utställning i bromma)
Beställningsvara
5543-1500 isolerplast (kanalplastskiva) 6 mm, 610mm x 1500mm
145kr styck
(Påstås hålla i 10år eller mer.)

Bauhaus:
Åldersbeständig byggplastfolie.
icopal akvaden byggfolie
Transparant (svagt blåfärgad) polyeten plast 0.2mm
2.7m x 25m
art nr 190009
300kr (Billigt per kvadratmeter och verkar hålla bra i solen.)

Nybörjartips.

Mina nybörjarkunskaper.

Vår:

Man behöver bara 3 verktyg för att bereda jorden; en spade, en kratta och en massa vatten.
Om det inte finns tillgång till kranvatten i tid så måste man gräva en brunn.
Om vattnet är brunt (lite lerigt) så förstör det jorden.

I April: "Lägg jorden i träda", dvs odla ogräs! Lura ogräsfrön att gro (t.ex. med hjälp av fiberduk) och kratta sedan bort ogräset innan det fått mer än 4 blad. Upprepa krattandet tills jorden är ogräsfrö-fri. Etablerat ogräs grävs upp eller grävs ned.

Förodla helst och plantera ut i början av Juni. Blötlägg frön som behöver lång tid för att gro. Blötlägg vissa frön ca 12 timmar innan sådd.

En jordtemperatur mellan 10 och 15 grader (April-Maj) duger för att t.ex dessa blommor ska gro: Klockfacelia, Grekisk Lövkoja, Risp, Clarkia, Anchusa, Vallmo, Sömntuta, Atlasblomma Rosenskära, Doftklint, Californian poppy, Blåklint, Malva, Aster, Balongblomma, Nolana, Lejongap, Pappersblomma, Inkakrage, Roseniberis, Lövkoja, Lackspur, Praktvädd, Dahlia.

Risk för frost på morgontimmarna innan solen gått upp finns ända till 10 Juni i Stockholm. Men odling under fiberduk kan startas utan risk för frost redan 10 Maj.

Sommar:

"Harva bort ogräs", dvs kratta bort ogräs groddar vartefter det gror (eller effektivast när de fått 4 blad).
Det är MYCKET enklare att harva bort groddar 1 gång/vecka än att plocka bort ogräsplantor varannan vecka !
Förhindra att växter fröar av sig. (Förgätmigej och våtarv gror på hösten och växer under vinterhalvåret.) Ogräs med luftburna frön bör tas bort.


Höst:

"Plöj jorden" dvs gräv upp och vänd kompakta tiltor som sluter tätt och kväver plantor och ogräs. Lämpligt att göra på hösten efter första frosten. Under vintern spricker tiltorna till mer finfördelad jord. T.ex. kvickrot har grunt liggande utlöpare som lätt bildar nya plantor ifall de blir sönderdelade. Jag plockar bort rötterna manuellt. (Kanske fungerar det att fräsa jorden och därefter vända jorden.)

Lerjord:
Att blanda ut lerjord med sand för att få den lucker är praktiskt omöjligt.
Lerjord kan endast bli lucker genom att förbereda den på rätt sätt på hösten
och sedan undvika att packa den på våren och sommaren.
Att lägga ut plankor att gå på kanske kan vara ett sätt att undvika packning av jorden.
Första året på min kolonilott hade jag ingen kunskap om hur lerjord beter sig.
Så jag stod och grävde upp hela landet när lerjorden var krut-torr, dvs stenhård.
Tyvärr sabbade jag mina axlar på kuppen, och bestående tyvärr.
Jag visste inte att det blir 10ggr lättare om jorden är lagom fuktig.
Ingen tipsade mig om det tyvärr.
Så vatten är nog det bästa verktyget, därefter spade och kratta !
Nu vet jag att gräva i fuktig jord och sedan kratta bort ogräset när jorden är lagom fuktig så den lätt faller isär.
Hacka sönder stora jordklumpar är onödigt (och kanske olämpligt),
det är bättre att vattna lite och sedan kratta lite hit o dit så faller klumparna sönder, (helst vattendimma-vattna och kratta samtidigt).

Vilken tillverkad köpjord är bäst?

Sommaren 2008 testade jag att plantera blomfrön i olika sorters jord, under samma förutsättningar.

Jag testade jordpåsarna jag listar nedan.
SKILLNADEN BLEV MYCKET STOR !

Vinnaren blev: Weibulls plantjord
På andra plats: Haga. Plantjord. (Hasselfors) på ICA.
De andra var klart sämre.


ALLA DESSA TESTADE JAG:

Molnsätra gård. Matjord
12kr / 50L , 60Kg
Grovt och fint grus med slam, ingen torv. Tung jord. Nästan obefintlig dränering.

Molnsätra gård. K-dress
34kr / 50L , 60Kg
Troligen 90% 0-2mm sand och 10% torv.
Endast för gräsmattor. Tung jord. För dränering och trampskydd, tror jag.

Molnsätra gård. Rabattjord
26kr / 50L , 20Kg
Plantjord med okänd sammansättning, troligen 90% torv. Dyr. Ganska grov,

Hasselfors. Såjord
60kr / 50L , 22kg
60% H3, 30% H7, 10% sand. Dyrt sätt att köpa 5% extra sand.

Hasselfors. Solmull
35kr / 50L , 17kg
100% H3 (+ kalk + gödning) Dyr torv.

Weibulls. Plantjord
20kr / 50L , 20kg
90% H3 (D.v.s. 90% torv helt enkelt.)

Econova (K-rauta). Planteringsjord
20kr / 50L , 22kg
40% H3, 40% träfibermull,
10% H6, 10% barkmull. Lera (eller sint) som tar upp vatten. Risk för att träfibern jäser,

Hasselfors. Rippne special
40kr / 50L , 21kg
Ospecificerad,
kanske 40% H3, 40% H6,
5% sand, 10% kompost. Dyr. Finstruktur. Bra vattenupptag och dränering.

Änglamark. Plantjord
39kr / 50L , 21kg
37% H2, 38% H5, 15% stallgödselkompost,
5% sand, 5% biobalans.
Dyr. Fin + grov. "Biobalans".

Haga. Plantjord. (Hasselfors) på ICA.
20kr / 50L , 20kg
75% H3, 20% H7, 5% sand.
Finstruktur. Tillsätt 5% leksand (0-2mm) och erhåll såjord.

Cocosfiber.org
Finfördelad cocosfiber

Södersättra’s lerjord.
0 kr / 50L
Mycket varierande sammansättning.
40% sand
40% silt
20% lera
+ lite kompost och ogräs.

Södersättra’s lera.
0 kr / 50L
Mycket varierande sammansättning.
20% silt
80% lera

tisdag 30 juni 2009

Billig och effektiv SNIGELBEKÄMPNING.

Sniglar har tre svagheter;
1. De älskar goda och näringsrika grödor som gärna börjat ruttna.
2. De gömmer sig dagtid MYCKET NÄRA sina favoritgrödor.
3. De kan inte ta sig förbi en spänningsskillnad på mer än 1V.

Så jag vet var de finns och vad de gillar att äta.
Där det inte finns favoritgrödor finns inga sniglar !
(Så sprider du ut järnsulfatdopat-godis så behöver du INTE sprida det jämt fördelat överallt, bara intill sniglarnas favoritgrödor. Då sparar du pengar och miljöpåverkan.)

Min metod nu:

Jag lägger ut sladdriga salladsblad kl 17-18 intill de växter som äts av sniglar.
OBS, salladsbladen ska läggas ut innan sniglarna krypit fram.
Kl 20-22 plockar jag upp salladsbladen med tillhörande sniglar.
Ca 5 kvadratmeter gav:
Första gången ca 200 sniglar.
Andra gången ca 130 sniglar.
Tredje gången ca 80 sniglar.
Fjärde gången ca 30 sniglar.
Femte gången ca 20 sniglar.
Sjätte gången ca 5 sniglar.

Proceduren måste upprepas minst varannan månad, eftersom en ny könsmogen generation finns redan efter 2 månader.


Putta ner sniglarna i en plastbytta med lock och låt den stå i solen, sniglarna dör snabbt.
Spara salladen i en annan plastbytta med lock till nästa dag.
Upprepa några kvällar tills antalet sniglar är försumbart.
För att göra metoden trevligare kan man slänga salladen tillsammans med sniglarna och använda ny sallad varje gång.

Jag har sedan i våras ett egentillverkat elektriskt snigelstaket som förhindrar att sniglar kryper in på odlingsområdet. I våras fanns det nog tusentals övervintrade ungsniglar i jorden. Jag hoppas att antalet sniglar innanför staketet blir mycket lägre nästa år. En snigel som hinner bli könsmogen lägger ca 20-100 ägg som blir unga sniglar redan efter en månad. (Snigeläggen är ganska stora, 3-5mm.) Jag hittade nyligen 3 könsmogna sniglar innanför staketet och måste nu räkna med att de lagt några hundra ägg.

Salladsblad-metoden kan också vara en bra mätmetod på hur stort ditt snigelproblem är:
Fler än 5 sniglar per salladsblad = Stort problem.
Färre än 1 snigel per 5 salladsblad = Litet problem.

tisdag 9 juni 2009

Frost den 8 Juni 2009.

Efter en natt med nordlig vind och klar himmel så sjönk temperaturen till ca -1.5 grader när solen gick upp. Jag var där innan solen gick upp och passade på att elda lite ryckande kvickrots-rötter för att dämpa värmeutsrålningen när morgondimman lättade.
( Jag har senare läst att man gör rökelse av kvickrotsrötter!)


Det är rök som syns på bilderna, inte dimma.
Det är som kallast ca 30 minuter efter att solen gått upp.

Det mesta av röken drev iväg bort från min kolonilott så röken hindrade
inte vattnet på mitt bord att frysa. Mina grannars grödor fick nog större
glädje av mitt eldande än mina egna grödor.


Av mina grödor var det dock bara dillen som tog skada.

lördag 14 februari 2009

Föreningens stadgar.

STADGAR
för
SÖDERSÄTTRA KOLONIFÖRENING

Antagna på årsmötet i februari 1985 och ändrade på årsmötet 2004.
Föreningens namn är: Södersättra Koloniförening

§ 1
Föreningen som arrenderar mark av Sollentuna Kommun har till ändamål
att upplåta det arrenderade området i lotter till sina medlemmar för att av dem brukas som kolonilotter och
att ansvara för skötsel och underhåll av den av föreningen arrenderade marken.

Medlemmar
§ 2
Styrelsen upptar i föreningen nya medlemmar som uppfyller de villkor som bestäms i föreningens arrendeavtal med kommunen.
Nya medlemmar intages enligt fast köordning.

§ 3
Medlemskap erhålls i föreningen då nyttjanderättskontraktet är undertecknat och upphör då kontraktet skriftligen sägs upp.

§ 4
Nyttjanderätt till odlingslott grundas på det särskilda kontrakt som upprättas mellan förening och medlem. Kontraktet får ej överlåtas till tredje man.

§ 5
Därest medlem bryter mot bestämmelser i nyttjanderättskontraktet kan nyttjanderätten till kolonilotten förklaras förverkad.
Nyttjanderätten är förverkad när medlemskap i föreningen upphör.

§ 6
Vid dödsfall upphör mellan föreningen och medlem träffat nyttjanderättskontrakt; dödsbo äger således ej rätt att träda i medlems ställe annat än efter styrelsens medgivande.

§ 7
Medlem kan uteslutas av styrelsen
om medlem inte senast en månad efter förfallodagen erlagt fastställda avgifter
om medlem bryter mot bestämmelser i kontraktet om nyttjanderätt mellan medlem och förening
om medlem inte i övrigt följer dessa stadgar eller utfärdade ordningsföreskrifter.
Föreligger anledning till medlems uteslutning ur föreningen skall han skriftligen varnas av styrelsen. Om medlem inte rättar sig senast 14 dagar efter det han fått del av varningen, äger styrelsen rätt att utesluta medlemmen. Över sådant beslut äger medlem rätt att besvära sig till årsmötet som har att slutligen avgöra frågan om uteslutning.
Utesluten medlem äger inte rätt att återfå till föreningen erlagda avgifter och äger inte rätt till andel i föreningens tillgångar.

Avgifter
§ 8
Medlem är skyldig att förskottsvis senast vid den tidpunkt som anges på inbetalningskortet erlägga den avgift som årsmötet beslutar.

§ 9
Skulle extra uttaxering erfordras för föreningens verksamhet ska sådan beslutas av stadgenligt utlyst föreningsmöte.

Styrelse
§ 10
Föreningens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse, som har sitt säte i Sollentuna och består av fem ledamöter jämte två suppleanter.
Styrelseledamöter väljs på två år. Mandattiden bestäms enligt följande:
Tre ledamöter väljs ojämna år, två väljs jämna år.
Två suppleanter väljs på en tid av ett år.
I samband med val utser årsmötet ordförande, sekreterare och kassör.
Sollentuna Kommun äger rätt att - om kommunen så påfordrar det - tillsätta styrelseledamot. Om kommunen vill begagna sig av denna rätt, skall det meddelas föreningen senast den 31/12 året före det årsmöte på vilket val av nya styrelseledamöter skall äga rum.

§11
Föreningens firma tecknas av kassören och annan styrelseledamot var för sig. Kassören äger rätt att för föreningens räkning disponera ett vid årsmötet beslutat belopp som handkassa.

§ 12
Styrelsen sammanträder minst två gånger per år. Om minst två ledamöter kräver styrelsemöte skall sådant hållas inom tre veckor.
Ordförande är sammankallande.

§ 13
Protokoll från styrelsens sammanträde vari upptas namnen på närvarande ledamöter och suppleanter, de ärenden som förekommit till behandling och styrelsens beslut, skall justeras av ordförande.

§ 14
Det åligger styrelsen att tillse att arrendeavtal, stadgar och övriga vederbörligen fattade beslut, såsom ordningsföreskrifter och liknande, kungörs och efterföljs.
Dessutom åligger styrelseledamöterna:
Ordförande att låta upprätta föredragningslista, kalla styrelsen och leda förhandlingarna.
Sekreteraren att föra protokoll vid förhandlingarna.
Kassören att föra erforderliga räkenskapsböcker, ombesörja in- och utbetalningar samt hålla räkenskaperna tillgängliga när helst så av styrelsen eller revisorer påfordras.

§ 15
Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut som fattas av styrelsen i hans frånvaro. Fri från ansvar är även den som mot beslut anmält reservation.

Styrelsens beslutsförhet
§ 16
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften - dock minst tre - av hela antalet ledamöter eller till sammanträdet kallade suppleanter är närvarande. Suppleant har alltid förslagsrätt men rösträtt endast då han inträder i ledamots ställe.
Deltar i sammanträdet fler än tre ledamöter och suppleanter gäller som styrelsens beslut den mening som omfattas av flertalet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordförande vid sammanträdet.

Revisorer och räkenskaper
§ 17
Räkenskaperna och verksamheten skall granskas av två revisorer, vilka väljs av årsmötet. Revisorerna utses för ett år i sänder med en mandattid från årsmöte intill dess nästa årsmötet hållits.
En revisorssuppleant utses av årsmötet.

§ 18
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
Av styrelsen upprättade balans- samt resultaträkningar jämte av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse för räkenskapsåret skall var revisorerna tillhanda senast den 15 januari.

Årsmötet
§ 19
Medlems rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på årsmöte eller extra föreningsmöte.
Vid årsmöte eller extra föreningsstämma har varje medlem en röst. Medlem må uppdra åt annan familjemedlem eller medlem i föreningen att utöva dennes rösträtt vid årsmötet eller extra föreningsmöte. Inget ombud kan dock företräda mer än en medlem.
Förutsättningen för rösträtt och förtroendepost i föreningen är att medlemmen fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot föreningen.
Årsmötet skall hållas årligen före februari månads utgång. Kallelse ska nå medlem minst 14 dagar i förväg.
Kallelse skall sändas per post och innehålla:
Dagordning över vilka ärenden som skall avhandlas, förvaltningsberättelse med bokslut, verksamhetsplan, budgetförslag, övriga förslag, motioner och fullmaktsblanketter.
Årsmötesprotokoll skall likaså sändas ut per post.
Övriga meddelanden delas ut eller sänds per post samt anslås under tiden april - september inom området.

§ 20
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
Mötets öppnande samt fråga om kallelse behörigen skett
Fastställande av dagordning
Val av ordförande att föra förhandlingarna
Val av protokollförare
Val av justeringsmän tillika rösträknare *
Styrelsens förvaltningsberättelse
Fastställande av balans- och resultaträkning
Revisorernas berättelse
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkningen
Behandling av inlämnade motioner
Bestämmande av ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer samt suppleanter för dem
Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisorer och suppleanter **
Val av ledamöter och suppleanter till valberedning ***
Fastställande av röstlängd ****
Övriga ärenden

* Årsmötet utser två justeringsmän tillika rösträknare.
** Se § 17
*** Till valberedning utser årsmötet tre medlemmar varav en är
sammankallande samt en suppleant.
**** Aktuell medlemsförteckning skall finnas tillgänglig vid
föreningssammanträde.

Vid årsmöte får andra ärenden inte företagas till avgörande än de som angivits i kallelsen eller beslutats som komplettering till dagordningen.
På årsmöte skall genom styrelsens försorg föras protokoll.

§ 21
Årsmötet kompletterar vid behov ordningsföreskrifter för området som anslås.

Förslags- och motionsrätt
§ 22
Förslagsrätt till årsmöte tillkommer styrelsen, motionsrätt enskilda medlemmar.
Motioner skall skriftligen inges till styrelsen före den 15 januari.
Över inkomna motioner skall styrelsen avge yttrande.

Rösträtt m m
§ 23
Alla frågor vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning . Om så begärs skall dock omröstning och val ske slutet. Vid lika röstetal fäller ordförande utslaget

Extra möte
§ 24
Styrelsen äger, när den finner lämpligt, kalla föreningens medlemmar till extra möte.
Revisorerna må skriftligt med angivande av skäl, föreslå styrelsen att utlysa extra möte att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske.
Kallelse till extra möte skall ske senast 8 dagar före mötets hållande, varvid skall anges de ärenden som det extra mötet skall behandla.
Extra möte skall även av styrelsen utlysas, då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar.

Föreningens medel
§ 25
Under räkenskapsåret uppkommet överskott skall, efter täckning av från tidigare balanserat underskott, tillföras föreningens kapital eller föras i ny räkning enligt årsmötets beslut.

Ändring av stadgar
§ 26
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av två på varandra följande möten varav det ena ska vara årsmöte. Såväl dessa stadgar som framtida ändringar skall godkännas av kommunen.
Aktuell upplaga av stadgar ska upprättas och skickas till medlemmarna.

söndag 18 januari 2009

Kalender

onsdag 14 januari 2009

Sommaren 2008 var frostfri från 19 Maj till 30 September

Temperaturer uppmätta i kolonilotten i Södersättra 2008.
Grön kurva = lufttemperatur.
Lila kurva = temperatur i grundvattnet.
Klicka på bilderna för att se detaljer.
Den frostfria sommaren blev 134 dagar.

söndag 4 januari 2009

Södersätra koloni från ovan.

Klicka på bilden för att se den i större format.Skogen nordväst om kolonin ska bebyggas.


lördag 3 januari 2009

Vinter


En bild från lot 63 i december.

Ren luft och hög luftfuktighet har
gjort att det bildats iskristaller överallt.

Mina motioner till årsmötet 2009:

Mina motioner till årsmötet 2009:

======================================================
Motion 1. Om sopcontainer.

Bakgrund:
Det har tagit mig 3 år att frakta bort gammal bråte från mina kolonilotter till Sörab i Hagby.
http://www.sorab.se/index.asp?id=1&id2=1&page=avc_hagby
Utan egen bil hade det nog inte blivit av.

Att diskutera:
Jag funderar på om det skulle vara en bra idé att hyra en sopcontainer?
http://www.wiklunds-akeri.se/default.aspx?pageId=55
Risken är förstås att det blir en sophög där containern stod
om det bara blir en engångsföreteelse, och att
folk från villaområdet dumpar sitt skräp i den.
Det finns även låsta sopcontainrar att hyra.
Men det borde underlätta för medlemmar att göra sig av med
gammal bråte och slänga gamla staket och annat som ruttnat.
För min egen del har jag dock blivit av med den gamla bråten nu.
Bara en idé, det kanske är för dyrt, eller för fult?

Yrkande;
att vi hyr en sopcontainer under maj och juni.======================================================
Motion 2. Om att slopa eldning på städdagar höst & vår.

Bakgrund:
Jag tycker vi slopar eldningen vår och höst.
P.g.a. hänsyn till miljö och hälsa.

Yrkande,
att avfall tas till återvinningen i Hagby istället för att eldas på städdagar.======================================================
Motion 3, om regler för tilldelning av kolonilott

Detta är ett förslag till metod och regel vid tilldelning av kolonilott.
Senaste uppsägningsdag ändras till 30/11.
Om uppsägning inkommer efter 30/11 tas avgift ut för det kommande året.

De kolonilotter som är lediga listas i utskicket i december.
Medlemmar och blivande medlemmar har då fram till 1 februari
på sig att anmäla intresse att hyra en ledig kolonilott.
Under den tiden gäller förtursregler enligt nedan.
Om ingen anmält intresse för en kolonilott den 31 januari så är det därefter
den som först vill hyra den, som får den.

Förtursregler:
Medlem 1 med närliggande kolonilott sedan 1990
har förtur före
Medlem 2 med närliggande kolonilott sedan 1991
har förtur före
Medlem 3 sedan 1950
har förtur före
Medlem 4 sedan 1960
har förtur före
Blivande medlem som valde lotten 2 Mars
har förtur före
Blivande medlem som valde lotten 3 Mars

Obs, ingen "första ching" eller förtur kan hävdas för kolonilotter innan
de blivit uppsagda! Alla har rätt till, och endast rätt till förtur enligt reglerna
efter att kolonilotten sagts upp.

Yrkanden;
att sista uppsägningsdag sätts till 30/11 året innan.
att kolonilotter som är lediga listas i utskicket i december.
att förtursregler enligt ovan gäller fram till 1 februari samma år.
att därefter "först till kvarn" gäller.
att alla har rätt till, och endast rätt till förtur enligt reglerna ovan.
att styrelsen ger ett förslag på regler om dessa yrkanden avslås.======================================================
Motion 4, ett tillägg till regler för tilldelning av kolonilott.

Detta är ett tillägg till reglerna för tilldelning av kolonilott.
Denna åtgärd kan göras om så önskas men är inget krav.
Om en kolonilott sägs upp i början av året (1/2 - 31/8) så märks kolonilotten
med en gul tygbit, väl synlig ovanför nummerskylten.
Kolonilotten ska "gul-flagggas" för att alla ska kunna se att kolonilotten blivit ledig.
Ingen blir tillfrågad utan alla måste själva ta initiativet
till att hyra kolonilotten när de ser att kolonilotten "gul flaggas".
Under en månad från det att flaggan satts upp så gäller förtursreglerna enl. ovan.
Om ingen anmält intresse inom en månad så är det därefter den som först
vill hyra den, som får den.

Yrkanden;
att denna regel endast kan tillämpas t.o.m. augusti för försent uppsagda lotter.
att den lediga kolonilotten tydligt markeras som ledig under minst en månad.
att under denna månad förtursreglerna gäller.======================================================
Motion 5, om att inte slå ängarna.

Dagsgammalt slaget gräs och ogräs är godis för sniglar.
Jag tycker därför att vi kan testa ett år att INTE slå ängarna.
Speciellt om vi sparar pengar på det.
Mängden sniglar och maskrosfrön tror jag minskar om ängarna inte slås.
Undantag:
Där man behöver gå är det bra med lågt gräs pga minskad fästingrisk.
På vissa platser där det finns fröspridare som
t.ex kanadensiskt gullris kan man slå det innan det fröar av sig.
(Uppländsk vallört sprids inte via frön.)

Yrkanden;
att ängarna inte slås i år, men att begränsade undantag kan göras.======================================================
Motion 6, om att inte bjuda in Sollentuna-TV.

Med ett Sollentuna-TV reportage riskerar vi negativ reklam
om de kommer och filmar tidigt på våren eller sent på hösten.
Ska de filma bör det vara i Augusti, men säkrast är att
vi inte kallar på Sollentuna TV.

Yttrande;
att vi inte bjuder in Sollentuna TV.


======================================================
Motion 7, om regler för en eventuell hemsida.

Om föreningen vill ha en hemsida så ska reglerna för hemsidan beslutas först.
En del koloniträdgårdar har en egen hemsida. T.ex. lovstakoloni.se.
Vore en hemsida bra eller dåligt för oss och vår föreningen?
Jag föreslår inte att vår förening skaffar en hemsida, bara att vi beslutar reglerna
för hemsidan innan ett eventuellt beslut att skaffa hemsida.
Att diskutera:
Namn på hemsidan?
Ägare till hemsidan?
Ansvariga för hemsidan?
Moderator?
Eget domännamn eller subdomän?
(T.ex. www.seb.se eller seb.wordpress.com)
(PRV varumärkes-skydd? Minst 1400kr/år.)
Teknisk platform, t.ex. en "blogg", ett forum eller klassisk?
Uppgifter på hemsidan?
Anpassning till personuppgiftslagen och medlemmarnas individuella önskemål?
Medverkan på hemsidan av medlemmar?
Medverkan på hemsidan av besökare?
Moderering av hemsidan?
Delar av sidan lösenords-skyddad, (endast för föreningens medlemmarna)?
Reklam för hemsidan via "smyg-annonsering" på forum (t.ex. odla.nu)?
Reklam på hemsidan?
Vart ska isåfall reklaminkomsterna från hemsidan gå?
m.m.

Yrkanden;
att vi diskuterar vilken sorts hemsida vi vill ha.
att en votering görs med följande alternativ, där förslagens popularitet indikerar vad föreningen önskar,
OM föreningen senare beslutar att ha en hemsida.
Klassisk hemsida (exempel: http://kolonilotter.se)
Blogg hemsida (exempel: http://sodersatra.blogspot.com)
Forum hemsida (exempel: http://sodersattra.bestphpbb3.com)
======================================================
Motion 8, om föreningen ska ha en hemsida.

Nu när föreningen vet vilken sorts hemsida som föreningen helst vill ha,
vill föreningen då ha en hemsida?
Votering önskas. (Med beslut grundat på relativ majoritet. Många kanske inte vet.)

Yrkanden:
att föreningen inte ska ha en hemsida.
att föreningen ska ha en hemsida.======================================================
Motion 9, om namnet på föreningens eventuella hemsida.

Om föreningen vill ha en hemsida, så föreslår jag att föreningen registrerar domännamnet "-hemligt-".
Då får föreningen även -hemligt- och -hemligt- m.m.
domännamnet beskriver verksamheten väl, och är identiskt med firmanamnet (antar jag).
Med eget domännamn skulle alla aktiva i föreningen troligen kunna få egna emailadresser i stil med:
revisor@-hemligt- eller t.ex. malin@-hemligt-.
Domännamnet kostar 50kr/år på bineo.se. (Man får dock inte missa att betala årsavgiften!)
Ett lånat domännamn för hemsidan så som sodersattra.bestphpbb3.com eller
sodersatra.blogspot.com är ok det med, men ger inte samma värde till föreningen och är
nästan omöjliga att komma ihåg.

Yrkande;
att föreningen registerar domännamnet -hemligt-.
att föreningen använder -hemligt- hemsida adress.======================================================
Motion 10, om att måla lilla förrådet.

Det lilla förrådet skulle se finare ut med lite ny färg här o där.

Yrkande;
att vid lämpligt tillfälle måla på lite färg på lilla förrådets dörr.