Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Hygien besegrar pandemin

En aning förbättrad hygien i samhället minskar antalet döda dramatiskt!
Framför allt: Håll stort avstånd till andra och bär handskar när du inte är hemma!
Rengör handskarna, mobilen och händerna när du går ut.
Ta tillfälligt av handskarna för att ta på ditt ansikte eller mat.
Rengör handskarna, mobilen och händerna när du kommer hem.
Håll ditt hem smittfritt.

Det enda som kan minska antalet smittade och döda är hygien.
Alla måste undvika att bli smittade och smitta andra. Inom 2 år finns det vaccin till alla. Vi måste alla hålla nere smittspridningen med hjälp av ökad hygien.

Jag avråder från att gå till butiken mellan kl 7-8 på morgonen under rusningstid och "pensionärstimmen", då är det för många sjuka i butiken och många är på väg till jobbet. I ICA i Edsberg sopas dessutom golvet vid den tiden.

Enligt WHO dör 3% av de smittade. Om alla i Sverige smittas så dör isåfall 300 000. Då kan förloppet se ut så här:
Döda[n+1] = Döda[n]* 10^(7 / 9 * 1.23^n) , där n = antal veckor, …
Nya inlägg

Hemmabyggd keramikugn

Jag köpte en rostfri saftmaja på myrorna.

Jag köpte två porslinsskålar på myrorna.

I skålarna gömmer sig en värmare jag gjort av keramiklera och glödtråd.

Jag gjorde först två värmare som inte var optimala.

Sedan gjorde jag en värmare av 6 meter 1.52 Ohm/feet Khantal A1 glödtråd. Totala resisistansen 30 Ohm. Det ger 280 Watt/m vilket är vad tråden klarar av utan att oxidera och glöda av förr eller senare.

Det var helt nödvändigt att böja tråden innan montering.

Jag var tvungen att skarva tråden. Kruvplinten var inte en bra lösning, den började glappa.

Temperaturen i ugnen blir 1050 grader vid 92% av maximal effekt (1780W). För att temperaturen ska vara homogen i ugnen har jag en till värmare i botten.

Jag använder en CAL3300 regulator som kan rampa upp temperaturen i ugnen.

Jag använder ett halvledar relä som klarar 10A.

En viktig detalj är temperatursensorn. Jag använder tvinnade trådar av krom respektiva konstantan. De skyddas från att oxidera (och börja glappa) av en droppe keramik…

Italien är två veckor före oss.

För två veckor sedan hade Italien lika många covid-19 döda som vi har idag.
Läget i Italen idag beskriver troligen läget i Sverige om två veckor om vi svenskar inte anpassar vår hygien till den smittorisk som nu omger oss. Vi kan INTE forsätta att stå nära varandra och vara utomhus utan handskar.

Det är troligen oundvikligt att nästan alla blir smittade förr eller senare, även i Kina, om inget vaccin tas fram. Men det är mycket samhällsfarligt om för många blir sjuka samtidigt. Om det är hanterbart att 1000 personer bir svårt sjuka varje månad i Sverige, så tar det cirka 15 år att uppnå flockimunitet. Flockimunitet kostar en massa människoliv och är därför resultatet av ett misslyckande. Därför måste alla se till att inte smittas och inte smitta andra! Det är endast avstånd till andra och bra hygien som kan besegra pandemien. Alla måste respektera det. Den som smittas får inte smitta någon annan. Folkhälsomyndigheten vill att alla svenskar ska ändra sina vanor och frivilligt stanna h…

Min egen druvjuice

Om konsten att bebygga 6 kvm med fantasins hjälp.

Nu har Sollentuna kommun gett Södersätras kolonilott innehavare lov att bebygga 6 kvm av varje lott.

Byggnaden på kolonilotten måste vara mossgrön eller faluröd, max 6 kvm och max 2.5 m hög.
Fotot nedan visar en fantasifull och konstnärligt utförd lågbudget variant. (En installation av Andreas Hammar i Edbergsparken):


Dessa fina bodar är mindre än 6 kvm och uppfyller kraven i Södersätra Koloniförenings arrendeavtal.


En lott på Kolonilottföreningen fyndet i Töjnan i Sollentuna har friggeboden Emma.
Taket är på mer än 6 kvm, men det borde gå att fixa med en såg. Boden är bara på 4.6 kvm, betydligt mindre än 6 kvm. Höjden är också ok, d.v.s. under 2.5 m.

Det finns en variant på boden Emma som heter Klara. Den saknar golv. Det passar mina leriga skor bättre. Taket behöver även här sågas in till gavlarna för att boden ska uppfylla arrendeavtalets krav.

På koloniområdet Fyndet i Töjnan i Sollentuna finner jag tyvärr även dessa skapelser:
Ta en titt på mina bilder från andra koloniområden:
M…

Mus nr 27

2 möss går i fällan varje dag. Mössen får skylla sig själva när de gör inbrott i mitt växthus. Möss älskar kanelbullar. Korpar sköter renhållningen väldigt bra, de hämtar mina döda möss.
Mus nr 27:

Mus nr 28:

Mus nr 29:

Mus nr 30:

Mus nr 31:

Nu börjar mössen ta slut.

Mitt eget vin

Krusbärsmott larv i vinbär och krusbär.

Krusbär och vinbär i koloniområdet har angrepp av krusbärsmott.
Larver i bären!

Jag tar bort alla jag hittar och trampar på dem.

Mina svartvita flugsnappare verkar bara ta andra larver.
Krusbärsmott larverna har ett svart huvud.


Nytt arrendeavtal med nya villkor

Dnr 2018/0052 KS

Avtal lägenhetsarrende avseende del av fastigheten
Södersättra 4:2, Sollentuna

Sedan den 1982-03-01 har Södersätra koloniförening arrenderat en del av Sollentuna
kommuns fastighet Södersättra 4:2 för kolonilottsändamåi. Det tidigare avtalet har
sagts upp eftersom det är i behov av aktualisering av arrendeyta och villkor.
Vid detta avtalstecknande pågår fortfarande en diskussion om huruvida
Koloniföreningen ska ansluta sig till kommunalt vatten i framtiden. Idag hämtar
föreningen vatten för odlingsverksamheter från Rösjön med hjälp av en
pumpanläggning. I det tidigare avtalet fanns en skrivning om att föreningen i framtiden
ska överta driften av pumpanläggningen med tillhörande ledning. Föreningen övertar
härmed driften av pumpanläggningen med tillhörande ledning i enlighet med punkt 10 i
detta avtal. Kommunen och föreningen ska gemensamt verka för att säkra en långsiktig
lösning avseende vattenförsörjning till området.
1. Parter
Mellan Sollentuna kommun (org. nr. 212…

Egen brunn till kolonilott området?

Om pumphuset strular så kan vi bygga en egen brunn och vattentank som drivs av en solpanel. Orsaken är att kolonilottföreningen har omförhandlat arrende avtalet och nu måste betala för underhållet av det strulande pumphuset. Enligt SGU så kan vi ta ut minst 15 000 liter vatten per dygn (max 50 000 liter) ur en egen brunn. Det räcker för vårat behov, om vi antar att det är två lottinnehavare som vattnar från morgon till kväll. Då går det åt ca 20 000 liter.


Tillflödet till en egen brunn blir inte så stort att det räcker när många vattnar samtidigt. Därför behöver vi även en tank på max 20 kubikmeter vatten. Det motsvarar en tank med radien 1.5 m och höjden 3 m. 15 kubikmeter vatten kan även lagras på marken som en 6 kvm bod, men då behövs det en pump med hög effekt (liknande den i det nuvarande pumphuset). SGU har författat en skrift om brunnborrning pdf-fil.

Styrelsen i kolonilottföreningen föreslår en höjning av medlemsavgiften från 380 till 500 kr. Höjd arrendeavgift från 11790 till …